Ztracený Humboldtův ráj - Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Ztracený Humboldtův ráj - Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství

Ztracený Humboldtův ráj - Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství
Autor:Šima Karel, Pabian Petr
Nakladatel:SLON
Rok vydání:2014
Počet stran:166
ISBN/EAN:9788074191565
Místo vydání:Praha
Kategorie: Knihy Psychologie a sociologie Psychologie a sociologie Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 230,00 Kč
Cena na 365 dní: 115,00 Kč
Cena na 180 dní: 80,00 Kč
Cena na 60 dní: 34,00 Kč
Cena na 30 dní: 28,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 115,00 Kč
Na 180 dní za 80,00 Kč
Na 60 dní za 34,00 Kč
Na 30 dní za 28,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Karel Šima a Petr Pabian: Ztracený Humboldtův ráj: ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství Je jednota výzkumu a výuky samozřejmým a nezbytným základem moderního vysokého školství? Shodují se na tom akademické elity všech západních zemí včetně České republiky. Tato kniha ukazuje, že nikoliv, neboť nebyla nikdy ve skutečnosti realizována – podle autorů se jedná o ideologický princip, který realitu spíše zastírá a který je potřeba podrobit kritice. Důsledkem této ideologie je často nezájem vyučujících o studující a o to, co se naučí. V tomto smyslu představuje jednota výzkumu a výuky oxymóron: jedná se o zdánlivě ztracený, ale přitom nikdy neexistující ráj, jehož věčné hledání pouze zastírá současné problémy a brání jejich konstruktivnímu řešení. Interdisciplinární přístup knihy sleduje vývoj této ideologie od 19. století do současnosti, v mezinárodním kontextu i v českých zemích, kde dominovala až do druhé světové války. Kniha vyvrací stereotyp odsuzující údajné oddělení výzkumu a výuky v socialistickém Československu a namísto toho poukazuje na inovativní transformaci humboldtovské ideologie do ideologické jednoty „vědy, vzdělání, výchovy a praxe“. Období po roce 1989 tudíž nepřineslo „obnovu jednoty výzkumu a výuky“; naopak vznikl systém, který propojování ideologicky vyžaduje, ale nepodporuje: školy se snažily vyhovět všeobecně deklarovanému nárůstu studijních míst a současně narůstajícím nárokům na vykazování výzkumných výsledků. Na jedné straně současná akreditační kritéria odrážejí „kvalitu“ výzkumu (profesury, habilitace a publikace) a zcela stranou zůstává „kvalita“ vzdělávání, tedy co a jak se vlastně učí a co se studující skutečně naučí. Na druhé straně dnešní způsoby hodnocení vědy nedokáží vůbec ohodnotit řadu velmi cenných odborných činností, zatímco vysoce hodnotí celou řadu „výstupů“ produkovaných pouze kvůli honbě za body. Proto kniha navrhuje opustit ideologickou představu o jednotě „výzkumu“ a „výuky“ a navrhuje radikální změnu pohledu na hodnocení vzdělávání, hodnocení výzkumu i politiku diverzifikace. Karel Šima a Petr Pabian jsou spoluautory dosud jediné komplexní knihy o transformaci českých univerzit České vysoké školství. Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989-2009 (2010, Grada) a současně také spoluřešiteli unikátního etnografického výzkumu vysokoškolských kateder Masové vysoké školství v institucionálním kontextu (GAČR 2011-2013); společně publikovali také například studii proměn vztahu českého vysokého školství a trhu práce v Journal of Education and Work (2011 24 / 1-2). Karel Šima působí v Centru pro studium vysokého školství, v.v.i., kde se věnuje především zkoumání organizace a financování vědy, role vědy ve vysokém školství, studiu vysokoškolské a vědní politiky a dalším otázkám spojeným s aktuálním vývojem vysokého školství; publikoval například v časopisech Science and Public Policy, Aula nebo Moderní dějiny. Petr Pabian působí na Katedře sociální věd Univerzity Pardubice a věnuje se zejména výzkumu vzdělávání ve vysokém školství; jeho studie vyšly například v časopisech Tertiary Education and Management a Aula nebo v knihách Research Mission of Higher Education Institutions outside the University Sector (2010, Springer) a European Integration and the Governance of Higher Education and Research (2009, Springer).
Ztracený Humboldtův ráj - Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství Ztracený Humboldtův ráj - Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství Ztracený Humboldtův ráj - Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství
Ztracený Humboldtův ráj - Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství Ztracený Humboldtův ráj - Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství Ztracený Humboldtův ráj - Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství Ztracený Humboldtův ráj - Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této knize.

Novinky

Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky