Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti

Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti
Autor:Kreidl Martin, Hasmanová Marhánková Jaroslava
Nakladatel:SLON
Rok vydání:2012
ISBN/EAN:9788074191428
Místo vydání:Praha
Kategorie: Knihy Psychologie a sociologie Psychologie a sociologie Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 399,00 Kč
Cena na 365 dní: 199,00 Kč
Cena na 180 dní: 140,00 Kč
Cena na 60 dní: 59,00 Kč
Cena na 30 dní: 49,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 199,00 Kč
Na 180 dní za 140,00 Kč
Na 60 dní za 59,00 Kč
Na 30 dní za 49,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Kniha se zaměřuje na proměny partnerského života z perspektivy životních drah. Jejím cílem je prostřednictvím zkoumání dílčích partnerských situací, jejich načasování, společenských souvislostí, důsledků a způsobů, jakými je interpretují sami jednotlivci, přispět ke zmapování a pochopení případných proměn partnerského života spojovaných v České republice s procesem de-standardizace životních drah a společenskými změnami, kterými česká společnost v několika minulých dekádách prošla. Kniha obsahuje devět studií kombinujících různé metodologické postupy a datové soubory. Jednotlivé kapitoly se zaměřují například na faktické načasování a výskyt jednotlivých životních přechodů, na dílčí výseky partnerských situací či na analýzu potenciálního dopadu různých partnerských situací na budoucí život dětí, jež v dětství zažijí různá rodinná uspořádání. Zároveň přináší pohled na subjektivní významy, které jednotlivci svému životu a partnerství přiřazují v kontextu různých životních etap či situací. Jakou podobu mají životní dráhy v současné české společnosti? Žijeme skutečně individualizované biografie nebo můžeme v našich životech nalézt společné vzorce? Liší se nějak jednotlivé generace, muži a ženy či lidé různého vzdělání v tom, kdy jednotlivými životními přechody projdou? Kolik lidí dnes volí nesezdaná soužití a mají tito lidé něco společného? Znamená nárůst nesezdaných soužití rovněž rostoucí různost v partnerských drahách jedinců? Jakým způsobem může forma partnerství, ve kterém děti vyrůstají, dopadat na jejich budoucí životní šance? Jaký dopad má rozvod rodičů na vzdělanostní šance jejich dětí? Ovlivňuje zkušenost migrace partnerské vztahy a jejich navazování? Proč muži v porovnání se ženami častěji navazují nová partnerství po ovdovění ve stáří?
Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti
Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky