English for Law Students - Reader with Exercises – Levná knihovna – knihy vždy on-line

English for Law Students - Reader with Exercises

English for Law Students - Reader with Exercises
Autor:Kurucová Zuzana, Demovičová Andrea
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2016
Počet stran:238
ISBN/EAN:9788073805883
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Jazyky Jazyky Knihy Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 290,00 Kč
Cena na 365 dní: 145,00 Kč
Cena na 180 dní: 102,00 Kč
Cena na 60 dní: 44,00 Kč
Cena na 30 dní: 36,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 145,00 Kč
Na 180 dní za 102,00 Kč
Na 60 dní za 44,00 Kč
Na 30 dní za 36,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Jazyková učebnica predstavuje odbornú právnu terminológiu v anglickom jazyku so zameraním na anglické právo a európske právo, resp. právo EU. Študijný materiál je rozdelený do dvadsiatich dvoch kapitol a jeho cieľom je poskytnúť primárne študentom práva PEVŠ základy právnej angličtiny potrebné pre ich ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj. Jednotlivé kapitoly sú rozdelené do častí s kľúčovými termínmi, definíciami nosných pojmov, spracovanou témou a cvičeniami určenými na precvičenie si osvojených vedomostí. Študenti, ktorí budú s publikáciou pracovať si tak najskôr (v rámci textovej časti) osvoja reálie z vybraných právnych odvetví anglického právneho poriadku a tieto následne budú môcť precvičovať, či už samostatne alebo pod vedením kvalifikovaného pedagóga. Väčšina cvičení bola koncipovaná tak, že študent si správnu odpoveď bude môcť následne (spätne) dohľadať priamo vo výkladovej časti každej jednej kapitoly. Kniha je preto spôsobilá aj na individuálne – samo-statné použitie; efekt jej aplikácie však narastie práve pod vedením lektora. Študenti, ktorí budú s publikáciou pracovať si tak najskôr (v rámci textovej časti) osvoja reálie z vybraných právnych odvetví anglického právneho poriadku a tieto následne budú môcť precvičovať, či už samo-statne alebo pod vedením kvalifikovaného pedagóga. Väčšina cvičení bola koncipovaná tak, že študent si správnu odpoveď bude môcť následne (spätne) dohľadať priamo vo výkladovej časti každej jednej kapitoly. Kniha je preto spôsobilá aj na individuálne – samostatné použitie; efekt jej aplikácie však narastie práve pod vedením lektora.
English for Law Students - Reader with Exercises
English for Law Students - Reader with Exercises English for Law Students - Reader with Exercises English for Law Students - Reader with Exercises English for Law Students - Reader with Exercises English for Law Students - Reader with Exercises
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této knize.

Novinky

Soubor zákonů. Ústavní právo – stav ke dni 13. 9. 2019 kolektiv autorů Papírová kniha: 600,00 Kč Cena:
300,00 Kč
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou, 6. vyd. Maršíková Jolana Papírová kniha: 390,00 Kč Cena:
195,00 Kč
Encyklopedie českých právních dějin, XVII. svazek – Svatá – Štrbské Schelle Karel, Tauchen Jaromír a kolektiv Papírová kniha: 1 490,00 Kč Cena:
745,00 Kč
Soubor zákonů. Soukromé právo – stav ke dni 5. 9. 2019 kolektiv autorů Papírová kniha: 500,00 Kč Cena:
250,00 Kč
Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky