Media Institutionalism – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Media Institutionalism

Media Institutionalism
Autor:Hajduk Ľudovít
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2016
Počet stran:78
ISBN/EAN:9788073806040
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Filosofie Filosofie Knihy Ostatní Ostatní Psychologie a sociologie Psychologie a sociologie Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 99,00 Kč
Cena na 365 dní: 50,00 Kč
Cena na 180 dní: 35,00 Kč
Cena na 60 dní: 15,00 Kč
Cena na 30 dní: 13,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 50,00 Kč
Na 180 dní za 35,00 Kč
Na 60 dní za 15,00 Kč
Na 30 dní za 13,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Mediálny inštitucionalizmus by sa mal uskutočňovať z perspektívy teórie konania a teórie inštitúcií. Z pohľadu jednotlivca preto ide vždy o to, vytvoriť súlad medzi hľadiskami prospechov a spravodlivosti, t. j. konať tak, aby pri sledovaní vlastných cieľov nevznikali konflikty s postulátmi spravodlivosti. V spoločenskom pohľade sa treba usilovať o sociálnu spravodlivosť s funkcionalitou spôsobov konania v zmysle hlavných ideí mediálnej inštitúcie. V oboch perspektívach znamená ohľad na spravodlivosť obmedzenie možných prostriedkov na prostriedky prípustné a kritickú analýzu reálnych stavov a programov. Normatívne-inštitucionalizovať teória médií je rovnakým spôsobom evolučný poňatie spravodlivosti a zodpovednosti v médiách. Postuláty spravodlivosť, pravdu a zodpovednosti v povolaní, majú dosahovať prostredníctvom mediálnych inštitúcií a tieto postuláty nájsť svoje naplnenie vo svete médií, najmä vo funkčných etických nástrojov. Táto vedecká monografia je výsledkom dlhodobého výskumu rôznych filozofických a etických predpokladov inštitucionalizácie v médiách. To je pre vedcov, odborníkov a odborníkmi v oblasti teórie médií a mediálnej komunikácie.
Media Institutionalism
Media Institutionalism Media Institutionalism Media Institutionalism Media Institutionalism Media Institutionalism
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této knize.

Novinky

Mikroekonomie - teorie a aplikace BRČÁK, J.; SEVEROVÁ, L.; SVOBODA, R. Papírová kniha: 340,00 Kč Cena:
170,00 Kč
Právní dějiny evropských zemí a USA, 5. vyd. Balík Stanuslav ml.; Balík Stanislav Jr. Papírová kniha: 320,00 Kč Cena:
160,00 Kč
Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek Vá-Volba Schelle Karel, Tauchen Jaromír Papírová kniha: 1 490,00 Kč Cena:
745,00 Kč
Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U-Ú Schelle, K.; Tauchen, J. Papírová kniha: 1 490,00 Kč Cena:
745,00 Kč
Praktikum občanského práva hmotného Rozehnal, A. a kolektiv Papírová kniha: 360,00 Kč Cena:
180,00 Kč
Principy českého ústavního práva, 5. vyd. Wintr, Jan Papírová kniha: 390,00 Kč Cena:
195,00 Kč
Rétorika nejen pro právníky Urbanová, M.,; Večeřa, M. a kolektiv Papírová kniha: 390,00 Kč Cena:
195,00 Kč
Finanční a daňové právo, 3. vyd. Hrubá Smržová, P.; Mrkývka, P. a kolektiv Papírová kniha: 590,00 Kč Cena:
295,00 Kč
Soubor zákonů Správní právo. Stav ke dni 1.9.2020 Kolektiv autorů Papírová kniha: 500,00 Kč Cena:
250,00 Kč
Pracovní právo, 3. vyd. Hůrka Petr a kol. Papírová kniha: 650,00 Kč Cena:
325,00 Kč
Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky