Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie

Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie
Autor:Korgo Dušan, Baláž Vladimír, Balún Ladislav, Benedeková Daniela, Marková Veronika
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2016
Počet stran:260
ISBN/EAN:9788073806217
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Právo Trestní právo
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 290,00 Kč
Cena na 365 dní: 145,00 Kč
Cena na 180 dní: 102,00 Kč
Cena na 60 dní: 44,00 Kč
Cena na 30 dní: 36,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 145,00 Kč
Na 180 dní za 102,00 Kč
Na 60 dní za 44,00 Kč
Na 30 dní za 36,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Publikácia predstavuje prepracovanú a doplnenú učebnicu z oblasti trestného práva hmotného – všeobecnej časti, nadväzujúcu na učebnicu vydanú v roku 2012. Od tejto pôvodnej učebnice sa odlišuje tým, že sú v nej zapracované všetky legislatívne zmeny ku ktorým došlo od roku 2012, najmä výklad týkajúci sa nových druhov trestov a ich výkonu, ako aj nového trestnoprávneho inštitútu – trestnej zodpovednosti právnických osôb. V jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné inštitúty trestného práva hmotného – všeobecnej časti so zameraním na základný pojmový aparát trestnej zodpovednosti, pôsobnosti Trestného zákona, trestný čin a znaky skutkovej podstaty, vývinové štádiá trestného činu, okolnosti vylučujúce protiprávnosť, trestnú súčinnosť a účastníctvo, súbeh a recidívu, ako aj sankciám a možnostiam zániku trestnosti a trestu, či osobitným ustanoveniam o trestnej zodpovednosti mladistvého páchateľa.
Autori si za cieľ stanovili poskytnúť čitateľom základný prehľad o základoch trestnej zodpovednosti, pričom treba podotknúť, že nejde o vyčerpávajúci výklad ustanovení Trestného zákona. Publikácia by mala pomôcť študentom pri štúdiu trestného práva, prípadne aj ostatným osobám, ktoré sa o pokúšajú o orientáciu v ustanoveniach Trestného zákona.
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této knize.

Novinky

Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky