Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka

Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka
Autor:Brázda Jan
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2017
Počet stran:272
ISBN/EAN:9788073806644
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Právo Správní právo
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 99,00 Kč
Cena na 365 dní: 50,00 Kč
Cena na 180 dní: 35,00 Kč
Cena na 60 dní: 15,00 Kč
Cena na 30 dní: 12,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 50,00 Kč
Na 180 dní za 35,00 Kč
Na 60 dní za 15,00 Kč
Na 30 dní za 12,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Publikace Základy odpovědnosti v novém přestupkovém zákoně č.250/2016 Sb. reaguje na zcela novou koncepci přestupkového práva v recentním právním řádu. V rámci přestupkového řízení došlo k podstatným změnám, které si budou muset osvojit všichni ti, kteří s přestupkovým řízením přijdou do styku. Zákonodárce zde reagoval na vývoj společnosti a rovněž na novelizaci trestního práva. V rámci § 12 trestního zákoníku, kdy je uplatňována zásada ultima ratio, která by měla přispět k dekriminalizaci některých jednání, která byla považována za trestný čin, přechází toto jednání do rámce přestupků. Vzhledem k tomu musel zákonodárce upravit jednotlivé instituty, jako je například ukládání trestů, dále musel reagovat na trestněprávní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob a na výši ukládaných sankcí za přestupek. Předkládaná publikace by měla pomoci zvláště orgánům územní samosprávy, ale i orgánům státní správy, lépe se zorientovat v nové právní úpravě. Autor zde vycházel jak z dikce zákona č. 250/2016 Sb., tak rovněž z důvodové zprávy, která byla se zákonem předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka
Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Úvod do stavebních dějin pro archeology František Gabriel Papírová kniha: 249,00 Kč Cena od
44,00 Kč

Obory

Balíčky