Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka

Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka
Autor:Brázda Jan
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2017
Počet stran:272
ISBN/EAN:9788073806644
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Právo Správní právo
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 280,00 Kč
Cena na 365 dní: 140,00 Kč
Cena na 180 dní: 98,00 Kč
Cena na 60 dní: 42,00 Kč
Cena na 30 dní: 35,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 140,00 Kč
Na 180 dní za 98,00 Kč
Na 60 dní za 42,00 Kč
Na 30 dní za 35,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Publikace Základy odpovědnosti v novém přestupkovém zákoně č.250/2016 Sb. reaguje na zcela novou koncepci přestupkového práva v recentním právním řádu. V rámci přestupkového řízení došlo k podstatným změnám, které si budou muset osvojit všichni ti, kteří s přestupkovým řízením přijdou do styku. Zákonodárce zde reagoval na vývoj společnosti a rovněž na novelizaci trestního práva. V rámci § 12 trestního zákoníku, kdy je uplatňována zásada ultima ratio, která by měla přispět k dekriminalizaci některých jednání, která byla považována za trestný čin, přechází toto jednání do rámce přestupků. Vzhledem k tomu musel zákonodárce upravit jednotlivé instituty, jako je například ukládání trestů, dále musel reagovat na trestněprávní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob a na výši ukládaných sankcí za přestupek. Předkládaná publikace by měla pomoci zvláště orgánům územní samosprávy, ale i orgánům státní správy, lépe se zorientovat v nové právní úpravě. Autor zde vycházel jak z dikce zákona č. 250/2016 Sb., tak rovněž z důvodové zprávy, která byla se zákonem předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka
Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Extremismus a společnost, 3. vydání Vegrichtová Barbora Papírová kniha: 490,00 Kč Cena od
61,00 Kč
Zákon o policii s komentářem, 3. vydání Mates Pavel, Slabý Antonín, Škoda Jindřich, Šmerda Radek, Vavera František Papírová kniha: 690,00 Kč Cena od
86,00 Kč
Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena od
31,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena od
50,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena od
29,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena od
28,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena od
24,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena od
61,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena od
56,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena od
50,00 Kč

Obory

Balíčky