Sociálnopatologické javy – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Sociálnopatologické javy

Sociálnopatologické javy
Autor:Roľková Henrieta
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2017
Počet stran:106
ISBN/EAN:9788073806620
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Filosofie Filosofie Knihy Obory Obory Psychologie a sociologie Psychologie a sociologie Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 160,00 Kč
Cena na 365 dní: 80,00 Kč
Cena na 180 dní: 56,00 Kč
Cena na 60 dní: 24,00 Kč
Cena na 30 dní: 20,00 Kč
Tuto položku lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 80,00 Kč
Na 180 dní za 56,00 Kč
Na 60 dní za 24,00 Kč
Na 30 dní za 20,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Vysokoškolská učebnica predkladá poznatky o vybraných sociálnopatologických javoch. Venuje sa problematike rizikového správania a faktorom, ktoré podmieňujú jeho vznik a vybraným, v súčasnosti veľmi aktuálnym sociálnopatologickým javom. Spracováva problematiku porúch príjmu potravy, okrem už verejnosti známych, anorexie a bulímie, upozorňuje na vznik a nárast bigorexie, ortorexie a drunkorexie. Pozornosť venuje aj vplyvu siekt a deštruktívnych náboženských skupín s veľmi komplexným a zároveň negatívnym vplyvom na osobnosť mladého človeka a na všetky sféry jeho života. Prináša poznatky o problematike sebapoškodzovania a suicidálneho správania detí a mládeže, používané ako „účinné spôsoby riešenia“ neprimeraného tlaku z každodenných povinností, stresu alebo smútku. Upozorňuje na novodobú „chorobu súčasnej preinformatizovanej spoločnosti“ – závislostné internetové správanie, nekontrolované používanie informačno-komunikačných technológií, ako aj s tým spojený vznik iných nelátkových závislostí. Každá kapitola spracováva vybranú problematiku z pohľadu determinantov vzniku vybraného sociálnopatologického javu a poskytuje aj informácie o možnostiach jeho prevencie.
Sociálnopatologické javy Sociálnopatologické javy
Sociálnopatologické javy Sociálnopatologické javy Sociálnopatologické javy
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Obory

Balíčky