Příběhy právních pojmů – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Příběhy právních pojmů

Příběhy právních pojmů
Autor:Holländer Pavel
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2017
Počet stran:288
ISBN/EAN:9788073806545
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Dějiny a teorie práva Dějiny a teorie práva Knihy Obory Obory Ostatní Ostatní Právo Právo Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 380,00 Kč
Cena na 365 dní: 190,00 Kč
Cena na 180 dní: 133,00 Kč
Cena na 60 dní: 57,00 Kč
Cena na 30 dní: 48,00 Kč
Tuto položku lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 190,00 Kč
Na 180 dní za 133,00 Kč
Na 60 dní za 57,00 Kč
Na 30 dní za 48,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Poté, co v roce 2013 vědci v CERNu v Ženevě experimentem potvrdili existenci bosonu, elementární částice, jejíž existenci předpověděl a ve fyzikální teorii popsal v roce 1964 britský teoretický fyzik Peter Ware Higgs, byla autoru teorie bosonu udělena Nobelova cena za fyziku – nejdříve se musel zrodit pojem bosonu, abychom jej v urychlovači elementárních částic uviděli. Kant by řekl: co není v pojmech, nevidíme… Jistě, jsme oslepeni úspěchy přírodních věd, jsme konzumenty, uživateli jejich technologických aplikací: notebooků, iPadů, smartphonů, tabletů… Neuvědomujeme si, že stejný princip poznávání světa platí i pro humanitní obory, i pro poznávání lidského společenství, práva. Právní pojmy, jimiž poznáváme svět práva, jsou lidským dílem, do našeho jazyka je vnesli konkrétní lidé vedeni dobovými kontexty, důvody, výzvami, s nimiž byli konfrontováni, hodnotami a ideály, k nimž se vztahovali, lidé, jež navazovali na myšlenkový odkaz svých předků. Ano, nejen lidé, nýbrž i pojmy mají své příběhy. Na rozdíl od ryze analytického přístupu, jenž ve filozofii a teorii práva převládá a v němž – pokud se vůbec objeví – historický pohled představuje toliko úvodní epiteton ornans, mým záměrem není postupovat tradiční historickou metodou – odkrývat nánosy času a pokoušet se hledat odpovědi na otázku co a kdy se odehrálo. Předmětem mého zájmu je hledání odpovědí na otázku proč, proč lidé, jež tady byli před námi, hledali a nalézali v nových právních pojmech, idejích a institucích odpovědi na životní výzvy, proč nastupující generace pak v toku času v reakci na nové dějinné výzvy vkládali do obsahu existujícího jazyka a existujících institucí měnící, neřku-li nové významy. Jsem přesvědčen, že bez tohoto poznání nejsme s to vládnout naším jazykem, začasto nerozumíme obsahu a významu používaných pojmů a idejí, v důsledku čehož nejsme s to porozumět ani situaci, v níž se ocitáme. Není právě toto konstatování oním konstatováním, jež vypovídá o dnešní době, o naší dnešní nejistotě a zmatenosti, o přemíře slov, fragmentaci a dekonstrukci myšlenkových soustav?
Příběhy právních pojmů Příběhy právních pojmů Příběhy právních pojmů
Příběhy právních pojmů Příběhy právních pojmů Příběhy právních pojmů Příběhy právních pojmů
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Soubor zákonů. Ústavní právo – stav ke dni 1. 2. 2024 Kolektiv autorů Papírová kniha: 600,00 Kč Cena od
75,00 Kč
Praktikum z trestního práva hmotného a trestního práva procesního Borčevský Pavel, Tibitanzlová Alena Papírová kniha: 390,00 Kč Cena od
49,00 Kč
Konšpiračné teórie. Teoreticko-metodologické východiská ich skúmania Ivančík Radoslav, Nečas Pavel Papírová kniha: 290,00 Kč Cena od
36,00 Kč

Obory

Balíčky