Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související, 2. vydání – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související, 2. vydání

Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související, 2. vydání
Autor:Mareček Jan, Doležal Jiř, Tunka Martin, Sedláčková Vladimíra, Vobrátilová Zdeňka, Sklenář Tomáš
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2018
Počet stran:960
ISBN/EAN:9788073807030
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Obory Obory Právo Právo Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 99,00 Kč
Cena na 365 dní: 50,00 Kč
Cena na 180 dní: 35,00 Kč
Cena na 60 dní: 15,00 Kč
Cena na 30 dní: 12,00 Kč
Tuto položku lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 50,00 Kč
Na 180 dní za 35,00 Kč
Na 60 dní za 15,00 Kč
Na 30 dní za 12,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. byl naposledy podstatně novelizován zákonem č. 225/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018. Publikace přináší souborný výklad stavebního zákona v jeho platném znění spolu s výkladem jeho prováděcích předpisů a předpisů bezprostředně navazujících, které upravují zejména organizaci a využívání území, jakož i přípravu a povolování staveb a jsou určující pro činnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů. Komentář zpracoval autorský kolektiv, který se podílel na přípravě právní úpravy územního plánování a stavebního řádu a jehož členové se soustavně zabývají poznatky z její praktické aplikace. Publikace tak představuje nepostradatelnou pomůcku pro obecní a krajské úřady, jakož i pro projektanty, investory a další účastníky výstavby. Publikace byla zpracována na základě podkladů shromážděných ke dni 31. 1. 2018.
Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související, 2. vydání
Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související, 2. vydání Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související, 2. vydání Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související, 2. vydání Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související, 2. vydání Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související, 2. vydání
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Obory

Balíčky