Občianske právo hmotné, 2. vydání - 2 svazky – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Občianske právo hmotné, 2. vydání - 2 svazky

Občianske právo hmotné, 2. vydání - 2 svazky
Autor:Vojčík Peter a kolektív
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2018
ISBN/EAN:9788073807191
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Občanské právo Občanské právo Obory Obory Právo Právo Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 890,00 Kč
Cena na 365 dní: 445,00 Kč
Cena na 180 dní: 312,00 Kč
Cena na 60 dní: 134,00 Kč
Cena na 30 dní: 111,00 Kč
Tuto položku lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 445,00 Kč
Na 180 dní za 312,00 Kč
Na 60 dní za 134,00 Kč
Na 30 dní za 111,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Občianske právo hmotné je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odborníkov v praxi, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto odvetvia práva. Publikácia je rozdelená do piatich častí. V prvom zväzku je zaradená prvá časť, kde sú podané výklady zo všeobecnej časti občianskeho práva, napríklad o subjektoch, predmete a ochrane občianskoprávnych vzťahov, druhá časť učebnice je venovaná vecným právam, a to vlastníckemu právu, podielovému spoluvlastníctvu a bezpodielovému spolu- vlastníctvu manželov, záložnému právu, vecným bremenám a zádržnému právu. V druhom zväzku je tretia časť záväzkové právo, a to jednak všeobecná časť záväzkového práva, jednak jednotlivé zmluvy, ktoré sú upravené predovšetkým v Občianskom zákonníku. Štvrtá časť je venovaná zodpovednosti za škodu a bezdôvodnému obohateniu, kde sú rozoberané jednotlivé predpoklady zodpovednosti za škodu. Piata časť obsahuje výklady o dedičskom práve. Druhé vydanie je doplnené a upravené v súlade so zmenami, ktoré nastali v legislatíve od prvého vydania, a to ako v predpisoch hmotného, tak aj procesného práva.
Občianske právo hmotné, 2. vydání - 2 svazky Občianske právo hmotné, 2. vydání - 2 svazky Občianske právo hmotné, 2. vydání - 2 svazky Občianske právo hmotné, 2. vydání - 2 svazky Občianske právo hmotné, 2. vydání - 2 svazky Občianske právo hmotné, 2. vydání - 2 svazky Občianske právo hmotné, 2. vydání - 2 svazky Občianske právo hmotné, 2. vydání - 2 svazky
Občianske právo hmotné, 2. vydání - 2 svazky Občianske právo hmotné, 2. vydání - 2 svazky Občianske právo hmotné, 2. vydání - 2 svazky Občianske právo hmotné, 2. vydání - 2 svazky Občianske právo hmotné, 2. vydání - 2 svazky
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky