Trestné právo hmotné. Osobitná časť – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Trestné právo hmotné. Osobitná časť

Trestné právo hmotné. Osobitná časť
Autor:Klátik Jaroslav a kolektív
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2018
Počet stran:422
ISBN/EAN:9788073807269
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Obory Obory Právo Právo Studenti Trestní právo Trestní právo
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 520,00 Kč
Cena na 365 dní: 260,00 Kč
Cena na 180 dní: 182,00 Kč
Cena na 60 dní: 78,00 Kč
Cena na 30 dní: 65,00 Kč
Tuto knihu lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 260,00 Kč
Na 180 dní za 182,00 Kč
Na 60 dní za 78,00 Kč
Na 30 dní za 65,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Vysokoškolská učebnica Trestné právo hmotné – osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestné právo hmotné – všeobecná časť. V učebnici autorský kolektív rozoberá skutkové podstaty trestných činov zahrnuté do dvanástich hláv. Autori si za cieľ stanovili poskytnúť čitateľom podrobný prehľad o jednotlivých trestných činoch a zároveň poskytnúť i čo najpodrobnejší výklad jednotlivých skutkových podstát týchto trestných činov, ako aj výklad pojmov v nich sa nachádzajúcich. Obsah jednotlivých kapitol vychádza zo systematiky všeobecnej časti Trestného zákona, čím sa študenti ako aj ostatná právnická verejnosť môžu lepšie orientovať v základných trestno-hmotných inštitútoch.
V jednotlivých kapitolách sú zrozumiteľne a jasne vymedzené jednotlivé obligatórne znaky skutkových podstát trestných činov, ich súvislosti. Tam, kde je to potrebné autori uvádzajú na vysvetlenie svoje teoretické a praktické skúsenosti a tiež v prípade bližšieho vysvetlenia aj aktuálnu súdnu prax. V rámci každej hlavy je uvedená všeobecná charakteristika príslušnej hlavy a dielu, do ktorého sa subsumuje konkrétny trestný čin. Obsah jednotlivých kapitol vychádza priamo zo systematiky osobitnej časti Trestného zákona, čím sa študenti ako aj ostatná právnická verejnosť môžu lepšie orientovať v charakteristike jednotlivých trestných činov.
Vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým poslucháčom právnických fakúlt a Akadémie Policajného zboru. Učebnicu však môžu využívať aj sudcovia, prokurátori, policajti, advokáti, vyšší súdni úradníci, čakatelia prokuratúry, advokátski koncipienti pri rozbore a zdôvodnení mnohých ustanovení všeobecnej časti Trestného zákona. Táto učebnica je určená aj pre široký okruh záujemcov o trestné právo.
Trestné právo hmotné. Osobitná časť Trestné právo hmotné. Osobitná časť
Trestné právo hmotné. Osobitná časť Trestné právo hmotné. Osobitná časť Trestné právo hmotné. Osobitná časť Trestné právo hmotné. Osobitná časť Trestné právo hmotné. Osobitná časť Trestné právo hmotné. Osobitná časť Trestné právo hmotné. Osobitná časť
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této knize.

Novinky

Ukládání trestů a jejich výkon Gřivna, Tomáě; Šimánová, Hana Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky