Policajná správa, 2. vydání – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Policajná správa, 2. vydání

Policajná správa, 2. vydání
Autor:Hašanová Janka a kolektiv
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2018
Počet stran:304
ISBN/EAN:9788073807337
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Obory Obory Právo Právo Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 390,00 Kč
Cena na 365 dní: 195,00 Kč
Cena na 180 dní: 137,00 Kč
Cena na 60 dní: 59,00 Kč
Cena na 30 dní: 49,00 Kč
Tuto knihu lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 195,00 Kč
Na 180 dní za 137,00 Kč
Na 60 dní za 59,00 Kč
Na 30 dní za 49,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Publikácia sa venuje teoretickým otázkam policajného práva, právnemu postaveniu Policajného zboru, jeho úlohám, oprávneniam a povinnostiam policajtov, ako aj donucovacím prostriedkom, ktoré môžu pri výkone služby používať. Ďalej sa zaoberá výkonom štátnej správy na úsekoch, ktoré patria do pôsobnosti Policajného zboru. Ide najmä o problematiku dokladov totožnosti fyzických osôb (občianske preukazy a cestovné doklady), štátnu správu na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, problematiku ochrany štátnych hraníc, štátnu správu na úseku strelných zbraní a streliva, agendu súkromných bezpečnostných služieb, štátnu správu na úseku pobytu cudzincov, zákona o poskytovaní azylu a problematiku ochrany utajovaných skutočností. Z pohľadu študentov publikácia poskytuje komplexný pohľad na výučbu danej problematiku, autori preto veria, že bude využívanou učebnou pomôckou pri štúdiu na príslušných vysokých školách.
Policajná správa, 2. vydání
Policajná správa, 2. vydání Policajná správa, 2. vydání Policajná správa, 2. vydání Policajná správa, 2. vydání Policajná správa, 2. vydání
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této knize.

Novinky

Soubor zákonů. Ústavní právo – stav ke dni 13. 9. 2019 kolektiv autorů Papírová kniha: 600,00 Kč Cena:
300,00 Kč
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou, 6. vyd. Maršíková Jolana Papírová kniha: 390,00 Kč Cena:
195,00 Kč
Encyklopedie českých právních dějin, XVII. svazek – Svatá – Štrbské Schelle Karel, Tauchen Jaromír a kolektiv Papírová kniha: 1 490,00 Kč Cena:
745,00 Kč
Soubor zákonů. Soukromé právo – stav ke dni 5. 9. 2019 kolektiv autorů Papírová kniha: 500,00 Kč Cena:
250,00 Kč
Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky