Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 3. vyd. – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 3. vyd.

Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 3. vyd.
Autor:Mašľanyová Darina a kolektiv
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2019
Počet stran:644
ISBN/EAN:9788073807726
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Města, obce Obory Obory Obory Právníci Právo Právo Studenti Trestní právo Trestní právo Úřady, instituce
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 690,00 Kč
Cena na 365 dní: 345,00 Kč
Cena na 180 dní: 241,00 Kč
Cena na 60 dní: 104,00 Kč
Cena na 30 dní: 86,00 Kč
Tuto knihu lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
(zatím nikdo nehodnotil)
Kolektív členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa podujal spracovať 3. aktualizované a doplnené vydanie učebnice Trestné právo hmotné – všeobecnú i osobitnú časť v jednom zväzku. Publikácia je spracovaná štrnásť rokov po rekodifikácii Trestného zákona a tri roky po 2. vydaní. Zapracované sú v nej aktuálne informácie z oblasti trestného práva hmotného a súvisiacich právnych odvetví. Autori v nej reagujú na početné novely Trestného zákona, na zavedenie pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb, ako aj na značné legislatívne zmeny súvisiace s trestnými činmi terorizmu. Z hľadiska metodiky a obsahovej stránky rešpektuje učebnica potreby štúdia na právnických fakultách. Pri jej spracovaní sa prihliadalo na pedagogické a praktické skúsenosti autorov i na potreby praxe. Text učebnice umožňuje získať základný prehľad inštitútov trestného práva hmotného tak všeobecnej, ako i osobitnej časti v súlade so systematikou Trestného zákona. Výhodou vydania učebnice v jednom zväzku je, že študent má k dispozícii všeobecnú i osobitnú časť, ktoré spolu neoddeliteľne súvisia. Autorský kolektív verí, že učebnica sa stane pre študentov obľúbeným zdrojom informácií a radi ju odporučia svojim známym, ktorí majú záujem o aktuálne informácie z oblasti trestného práva hmotného.
Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 3. vyd. Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 3. vyd. Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 3. vyd. Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 3. vyd. Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 3. vyd.
Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 3. vyd. Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 3. vyd. Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 3. vyd. Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 3. vyd. Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 3. vyd. Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 3. vyd.
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této knize.

Novinky

Soubor zákonů. Ústavní právo – stav ke dni 13. 9. 2019 kolektiv autorů Papírová kniha: 600,00 Kč Cena:
300,00 Kč
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou, 6. vyd. Maršíková Jolana Papírová kniha: 390,00 Kč Cena:
195,00 Kč
Encyklopedie českých právních dějin, XVII. svazek – Svatá – Štrbské Schelle Karel, Tauchen Jaromír a kolektiv Papírová kniha: 1 490,00 Kč Cena:
745,00 Kč
Soubor zákonů. Soukromé právo – stav ke dni 5. 9. 2019 kolektiv autorů Papírová kniha: 500,00 Kč Cena:
250,00 Kč
Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky