Trestné právo hmotné. Všeobecná časť – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Trestné právo hmotné. Všeobecná časť

Trestné právo hmotné. Všeobecná časť
Autor:Marková Veronika, Strémy Tomáš
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2019
Počet stran:284
ISBN/EAN:9788073807719
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Města, obce Obory Obory Obory Právníci Právo Právo Studenti Trestní právo Trestní právo Úřady, instituce
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 350,00 Kč
Cena na 365 dní: 175,00 Kč
Cena na 180 dní: 122,00 Kč
Cena na 60 dní: 53,00 Kč
Cena na 30 dní: 44,00 Kč
Tuto knihu lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 175,00 Kč
Na 180 dní za 122,00 Kč
Na 60 dní za 53,00 Kč
Na 30 dní za 44,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Vysokoškolská učebnica „Trestné právo hmotné. Všeobecná časť“ je primárne určená pre poslucháčov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ale aj pre študentov iných vysokých škôl, ktorí majú trestné právo zaradené ako súčasť svojho zamerania. Učebnica poskytuje základný výklad ustanovení Trestného zákona (jeho všeobecnej časti), pričom reaguje na všetky zmeny, ktorými trestné právo prešlo a v niektorých prípadoch poukazuje aj na dôvody prijatia príslušnej právnej úpravy. Publikácia bola spracovaná v zmysle poslednej novely Trestného zákona účinnej ku dňu 1. 8. 2019.
V jednotlivých kapitolách sú spracované inštitúty vzťahujúce sa k trestnej zodpovednosti fyzickej osoby aj právnickej osoby, okolnosti vylučujúce protiprávnosť, vývinové štádiá trestného činu, súbeh a recidíva, trestná súčinnosť a účastníctvo, ako aj sankcie (tresty a ochranné opatrenia) či ďalšie súvisiace ustanovenia. Autori učebnice sa jej spracovaním snažili poskytnúť čitateľom základný pohľad na jednotlivé inštitúty s poukázaním na význam zákonných ustanovení. Je však nevyhnutné podotknúť, že nejde o podrobný výklad všetkých ustanovení všeobecnej časti Trestného zákona, ale o výklad zameraný na pochopenie jednotlivých inštitútov a ich prípadnú aplikáciu pri posudzovaní otázok týkajúcich sa základov trestnej zodpovednosti.
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť Trestné právo hmotné. Všeobecná časť Trestné právo hmotné. Všeobecná časť Trestné právo hmotné. Všeobecná časť Trestné právo hmotné. Všeobecná časť Trestné právo hmotné. Všeobecná časť Trestné právo hmotné. Všeobecná časť Trestné právo hmotné. Všeobecná časť
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť Trestné právo hmotné. Všeobecná časť Trestné právo hmotné. Všeobecná časť Trestné právo hmotné. Všeobecná časť Trestné právo hmotné. Všeobecná časť Trestné právo hmotné. Všeobecná časť
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této knize.

Novinky

Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky