Rímske právo – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Rímske právo

Rímske právo
Autor:Rebro Karol, Blaho Peter
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2019
Počet stran:416
ISBN/EAN:9788073807825
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Dějiny a teorie práva Dějiny a teorie práva Knihy Obory Obory Právo Právo Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 650,00 Kč
Cena na 365 dní: 325,00 Kč
Cena na 180 dní: 228,00 Kč
Cena na 60 dní: 98,00 Kč
Cena na 30 dní: 81,00 Kč
Tuto položku lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 325,00 Kč
Na 180 dní za 228,00 Kč
Na 60 dní za 98,00 Kč
Na 30 dní za 81,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Štvrté, doplnené a rozšírené vydanie koncepčne nadväzuje na doterajšie vydania a najmä sa nedotýka častí autorsky spracovaných Karolom Rebrom. Rozšírená je piata časť učebnice zameraná obsahovo na inštitúty vecného práva. Podstatným spôsobom je doplnený výklad o vecnom práve v celej jeho šírke vložením drobných úvah týkajúcich sa základných otázok rímskeho súkromného práva v oblasti vecnoprávnych vzťahov (ius in re). Miestami ide o nové spracovanie, miestami o rozšírenie poznatkov z danej matérie. V konkrétnostiach sa zväčšil rozsah v náuke o veciach (druhové a individuálne veci, prípadne zastupiteľné a nezastupiteľné veci), v náuke o držbe je novonačrtnutý problém držby ako faktu a držby ako práva, otázka „dobromyseľnej“ držby a rozšírenie výkladu o ochrane držby (interdiktná ochrana, posesórny a petitórny spor). V časti o vlastníckom práve došlo k precizovaniu druhov vlastníckeho práva, rozšírený je výklad o pôvodných spôsoboch nadobudnutia vlastníckeho práva, čím sa stal prehľadnejším. V náuke o vydržaní je upresnený problém dobromyseľnosti. Osobitnú pozornosť si zaslúžil výklad o tradícii doplnený o nové dôležité skutočnosti. Prepracovaný je ďalej výklad o reivindicatio a o postavení procesných strán v tomto súdnom spore, takisto aj actio negatoria a actio Publiciana. Úplne novým je zapracovanie pojmu vecné práva k cudzej veci (iura in re aliena) najmä v porovnaní s vlastníckym právom (iura in repropria). V náuke o záložnom práve sa zmeny týkajú podstaty a účelu rímskeho záložného práva, rozšírený je výklad o fidúcii a právnom postavení záložného veriteľa a záložného dlžníka k založenej veci. Napokon pribudol register latinských právnych pravidiel uvedených v texte učebnice.
Rímske právo Rímske právo Rímske právo Rímske právo Rímske právo Rímske právo Rímske právo Rímske právo Rímske právo Rímske právo
Rímske právo Rímske právo Rímske právo Rímske právo Rímske právo
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Soubor zákonů. Ústavní právo – stav ke dni 1. 2. 2024 Kolektiv autorů Papírová kniha: 600,00 Kč Cena od
75,00 Kč
Praktikum z trestního práva hmotného a trestního práva procesního Borčevský Pavel, Tibitanzlová Alena Papírová kniha: 390,00 Kč Cena od
49,00 Kč
Konšpiračné teórie. Teoreticko-metodologické východiská ich skúmania Ivančík Radoslav, Nečas Pavel Papírová kniha: 290,00 Kč Cena od
36,00 Kč

Obory

Balíčky