Využití teorie her při řízení podniku – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Využití teorie her při řízení podniku

Využití teorie her při řízení podniku
Autor:Stehel Vojtěch
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2019
Počet stran:170
ISBN/EAN:9788073807894
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Ekonomie Ekonomie Knihy Obory Obory Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 250,00 Kč
Cena na 365 dní: 125,00 Kč
Cena na 180 dní: 88,00 Kč
Cena na 60 dní: 38,00 Kč
Cena na 30 dní: 31,00 Kč
Tuto položku lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 125,00 Kč
Na 180 dní za 88,00 Kč
Na 60 dní za 38,00 Kč
Na 30 dní za 31,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Odborná publikace se věnuje uplatnění teorie her při řízení podniku. Ve své první části vymezuje teorii her z hlediska současného stavu poznání. Dále se věnuje dvěma rozhodovacím situacím, které zkoumá z pohledu evoluční teorie her. První situace se zabývá odběratelsko-dodavatelským řetězcem, druhá situace se zabývá inovacemi a imitacemi. V knize bylo provedeno několik experimentů zjišťujících citlivostní analýzu modelů. K těmto účelům byl vytvořen vlastní program. Dále byly použity numerické simulace zkoumající vývoj populace a stress testy při změně parametrů vnějšího prostředí. V neposlední řadě byl použit program Dynamo pro analýzu fázových diagramů. Výsledky práce určují významné parametry, které ovlivňují rovnováhu jednotlivých prostředí a na základě kterých mohou manažeři a další subjekty (například stát) určovat vývoj budoucí situace.
Využití teorie her při řízení podniku Využití teorie her při řízení podniku Využití teorie her při řízení podniku
Využití teorie her při řízení podniku Využití teorie her při řízení podniku Využití teorie her při řízení podniku Využití teorie her při řízení podniku Využití teorie her při řízení podniku
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Soubor zákonů. Ústavní právo – stav ke dni 1. 2. 2024 Kolektiv autorů Papírová kniha: 600,00 Kč Cena od
75,00 Kč
Praktikum z trestního práva hmotného a trestního práva procesního Borčevský Pavel, Tibitanzlová Alena Papírová kniha: 390,00 Kč Cena od
49,00 Kč
Konšpiračné teórie. Teoreticko-metodologické východiská ich skúmania Ivančík Radoslav, Nečas Pavel Papírová kniha: 290,00 Kč Cena od
36,00 Kč

Obory

Balíčky