Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti

Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti
Autor:Smejkal, V.; Sokol, T.; Kodl, J.
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2019
Počet stran:378
ISBN/EAN:9788073807658
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Města, obce Obory Obory Obory Právníci Právo Právo Správní právo Správní právo Studenti Trestní právo Trestní právo Úřady, instituce
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 490,00 Kč
Cena na 365 dní: 245,00 Kč
Cena na 180 dní: 172,00 Kč
Cena na 60 dní: 74,00 Kč
Cena na 30 dní: 61,00 Kč
Tuto položku lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 245,00 Kč
Na 180 dní za 172,00 Kč
Na 60 dní za 74,00 Kč
Na 30 dní za 61,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Kniha je určena především pro profesionály působící v oblasti řízení a zajišťování bezpečnosti IS/IT včetně právních expertů. S jejím obsahem by se měli seznámit zejména ti, kdo provozují systémy IS/IT, které jsou nebo by mohly být důležité z hlediska bezpečnosti státu. Vyplňuje současnou mezeru na trhu, neboť se zabývá problematikou v komplexním pojetí bezpečnosti IS/IT – od právních předpisů, přes technické normy až po doporučené postupy (best practice) a právní aspekty. Nejedná se o komentář k předpisům, ale o jejich vysvětlení včetně návodu, jak postupovat při aplikaci v praxi.
První část je věnována problematice bezpečnosti jako takové a legislativním východiskům. Druhá část se věnuje popisu možných typů kybernetických útoků, které ohrožují IS/IT v organizacích všeho druhu. Podrobně je analyzován jak zákon o kybernetické bezpečnosti, tak jeho prováděcí předpisy, zejména nová vyhl. č. 82/2018 Sb. Na tuto část navazuje popis technických norem a dalších systémů doporučených postupů a řízení rizik. Významná je závěrečná část věnovaná trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob vyplývající ze ZKB, která doposud nebyla zpracována.
Kniha bude značným přínosem pro všechny orgány a organizace, které řeší problematiku bezpečnosti jimi provozovaných IS/IT, jakož i pro dodavatele technických a programových prostředků těchto IS. Předpokládá se rovněž rozsáhlé využití na všech vysokých školách, kde je dnes vyučována problematika bezpečnosti IS/IT.
Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti
Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Obory

Balíčky