Soubor zákonů Evropské právo. Stav ke dni 1.9.2020 – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Soubor zákonů Evropské právo. Stav ke dni 1.9.2020

Soubor zákonů Evropské právo. Stav ke dni 1.9.2020
Autor:Kolektiv autorů
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2020
Počet stran:848
ISBN/EAN:9788073808150
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Města, obce Mezinárodní a evropské právo Mezinárodní a evropské právo Obory Obory Obory Právníci Právo Právo Studenti Úřady, instituce
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 600,00 Kč
Cena na 365 dní: 300,00 Kč
Cena na 180 dní: 210,00 Kč
Cena na 60 dní: 90,00 Kč
Cena na 30 dní: 75,00 Kč
Tuto knihu lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 300,00 Kč
Na 180 dní za 210,00 Kč
Na 60 dní za 90,00 Kč
Na 30 dní za 75,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
V rámci edice právních dokumentů publikovaných Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk, s.r.o., se tentokráte ve spolupráci s katedrou ústavního a evropského práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, dostává poprvé na trh i soubor dokumentů, které tvoří základ práva Evropské unie. Smlouva o fungování Evropské unie v konsolidovaném znění, Smlouva o Evropské unii v konsolidovaném znění, Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii, taktéž v konsolidovaném znění, Listina základních práv Evropské unie a Protokoly ke smlouvám tvoří normativní východisko specifického práva nadstátní organizace sui generis, kterou Evropská unie bezpochyby je.
Předkládaný výčet předpisů evropského práva je extraktem z více než 35 000 normativních předpisů EU, a proto není (a ani nemůže být) vyčerpávající. Zvolené předpisy unijního práva primárního a sekundárního, které zahrnují právo hmotné i procesní, jsou do tohoto souboru vybrány z Úředního věstníku Evropské unie, který denně ve dvaceti oficiálních jazycích vydává Úřad pro úřední tisky Evropských společenství se sídlem v Lucemburku. Prostřednictvím portálu EUR-Lex tak lze ke dni vydání této publikace dohledat celkem 35 485 předpisů EU.
Vybrané dokumenty z práva EU jsou pro přehlednost rozděleny do několika částí. Záměrem autorského kolektivu bylo kromě zdůraznění nejvýznamnějších částí primárního práva i akcentovat význam čtyř základních pohybů v právu EU. Proto zde uživatelé dokumentů naleznou relevantní nařízení a směrnice z oblasti volného pohybu osob, zboží a služeb, dále z oblasti justice či evropské justiční a policejní spolupráce, zejména v oblasti civilního a trestního práva (například tzv. eurozatykač apod.). Rozhodně však nemělo smysl zařazovat do sbírky všechny relevantní směrnice, a tak roli EU v oblasti trestního práva procesního publikace demonstruje na příkladu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení.
Soubor zákonů Evropské právo. Stav ke dni 1.9.2020
Soubor zákonů Evropské právo. Stav ke dni 1.9.2020 Soubor zákonů Evropské právo. Stav ke dni 1.9.2020 Soubor zákonů Evropské právo. Stav ke dni 1.9.2020 Soubor zákonů Evropské právo. Stav ke dni 1.9.2020 Soubor zákonů Evropské právo. Stav ke dni 1.9.2020
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této knize.

Novinky

Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky