Rétorika nejen pro právníky – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Rétorika nejen pro právníky

Rétorika nejen pro právníky
Autor:Urbanová, M.,; Večeřa, M. a kolektiv
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2020
ISBN/EAN:9788073808099
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Města, obce Obory Obory Obory Právníci Právo Právo Psychologie a sociologie Psychologie a sociologie Studenti Úřady, instituce
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 390,00 Kč
Cena na 365 dní: 195,00 Kč
Cena na 180 dní: 137,00 Kč
Cena na 60 dní: 59,00 Kč
Cena na 30 dní: 49,00 Kč
Tuto položku lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 195,00 Kč
Na 180 dní za 137,00 Kč
Na 60 dní za 59,00 Kč
Na 30 dní za 49,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
I v prostředí moderních sdělovacích prostředků a všudypřítomných elektronických médií si mluvené slovo stále zachovává svůj význam a nespornou důležitost. Výstižně vyjádřená a vhodně zvolená slova dokáží přesvědčit a získat druhé pro navrhované řešení, pomohou urovnat spor nebo mohou přispět k dobrým osobním a pracovním mezilidským vztahům. V každodenním životě jsme postaveni do situací, ve kterých slovně reagujeme na požadavky jiných lidí, skupin osob nebo nejrůznějších institucí a vyslovujeme svá stanoviska. Pro výkon mnohých povolání, jejichž okruh s rozvojem oblasti sociálních služeb narůstá, jsou řečnické dovednosti nezbytnou způsobilostí. Na potřebu těchto dovedností reaguje publikace, která se vám dostává do rukou.
Publikace přibližuje rétoriku jako specifickou oblast lidských řečových aktivit v interdisciplinárním pohledu z hlediska jejích účastníků, sociálního a kulturního kontextu a i psané podoby jazyka. Jak vyplývá již z názvu, Rétorika nejen pro právníky není určena pouze právnickým profesím, i když zejména jim věnuje specifickou pozornost. Text má ambici posloužit i dalšímu širokému spektru čtenářů, kteří se chtějí zdokonalit ve svém vyjadřování a chtějí rozšířit své znalosti z oblasti komunikace.
Publikace tak může posloužit každému, kdo pociťuje v dané oblasti jakýkoliv deficit, těžkosti či nedostatek sebevědomí.
Uplatnění rétorických dovedností v každodenních životních situacích veřejného i soukromého života představuje nezpochybnitelnou a nadčasovou životní devízu. Autoři knihy proto doufají, že osvojením a dalším rozšířením řečových a komunikačních kompetencí přispěje publikace k vašemu plnohodnotnějšímu, krásnějšímu, a tedy i spokojenějšímu životu.

Rétorika nejen pro právníky Rétorika nejen pro právníky Rétorika nejen pro právníky Rétorika nejen pro právníky Rétorika nejen pro právníky
Rétorika nejen pro právníky Rétorika nejen pro právníky Rétorika nejen pro právníky Rétorika nejen pro právníky Rétorika nejen pro právníky Rétorika nejen pro právníky
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 3. vyd. Košičiarová Soňa Papírová kniha: 650,00 Kč Cena:
325,00 Kč
Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR. Pohledy zpět i vpřed Gřivna Tomáš, Šimánová Hana (eds) Papírová kniha: 550,00 Kč Cena:
275,00 Kč
Mezinárodní ekonomie. Analýza mezinárodních ekonomických vztahů Soukup, Alexandr Papírová kniha: 390,00 Kč Cena:
195,00 Kč
Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania Marková Veronika, Strémy Tomáš, Benedeková Daniela, Janko Sebastián Papírová kniha: 320,00 Kč Cena:
160,00 Kč
Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky