Kreativita a inovácie v tradičných a ľudovoumeleckých remeslách – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Kreativita a inovácie v tradičných a ľudovoumeleckých remeslách

Kreativita a inovácie v tradičných a ľudovoumeleckých remeslách
Autor:Hvizdová Eva
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2020
Počet stran:136
ISBN/EAN:9788073808327
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Obory Obory Obory Ostatní Ostatní Právníci Studenti Úřady, instituce
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 180,00 Kč
Cena na 365 dní: 90,00 Kč
Cena na 180 dní: 63,00 Kč
Cena na 60 dní: 27,00 Kč
Cena na 30 dní: 23,00 Kč
Tuto položku lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 90,00 Kč
Na 180 dní za 63,00 Kč
Na 60 dní za 27,00 Kč
Na 30 dní za 23,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Cieľom monografie je poukázať na uplatňovanie kreativity a inovácií v marketingovom manažmente malých a stredných podnikov so zameraním na tradičné a ľudovoumelecké remeslá. Na dosiahnutie stanoveného cieľa v rámci teoretickej roviny bola riešená problematika podrobená analýze, syntéze a komparácii z pohľadu domácich i zahraničných autorov. Analytická časť práce vychádzala z primárnych zdrojov, kvantitatívneho prieskumu formou dotazníkov (podnikatelia, zamestnanci) a kvalitatívneho prieskumu formou štruktúrovaného rozhovoru s odborníkmi v danom odvetví. Kvantitatívny prieskum bol vyhodnocovaný v programe Statistica 13.1. (deskriptívna štatistika, modus, medián, priemer, smerodajná odchýlka, frekvenčné tabuľky, Shapiro-Wilkow test normality, Leventov test rovnosti rozptylov, T-test for Independent Samples), pričom pozostával zo skúmaných oblasti kreativity, inovácie, marketingového manažmentu a oblasti demografických charakteristík. Prínos pre aplikačnú prax spočíva v skúmaní názorov zamestnancov, manažérov a odborníkov z praxe na uplatňovanie kreativity a inovácií v marketingovom manažmente tradičných remesiel. Na základe komparácie prieskumov boli vyvodené závery a odporúčania.
Kreativita a inovácie v tradičných a ľudovoumeleckých remeslách Kreativita a inovácie v tradičných a ľudovoumeleckých remeslách
Kreativita a inovácie v tradičných a ľudovoumeleckých remeslách Kreativita a inovácie v tradičných a ľudovoumeleckých remeslách Kreativita a inovácie v tradičných a ľudovoumeleckých remeslách Kreativita a inovácie v tradičných a ľudovoumeleckých remeslách Kreativita a inovácie v tradičných a ľudovoumeleckých remeslách Kreativita a inovácie v tradičných a ľudovoumeleckých remeslách
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Úvod do stavebních dějin pro archeology František Gabriel Papírová kniha: 249,00 Kč Cena od
44,00 Kč

Obory

Balíčky