Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied

Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied
Autor:Romža Sergej; Bruna Eduard a kol.
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2020
ISBN/EAN:9788073808297
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Obory Obory Obory Ostatní Ostatní Právníci Studenti Úřady, instituce
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 990,00 Kč
Cena na 365 dní: 495,00 Kč
Cena na 180 dní: 347,00 Kč
Cena na 60 dní: 149,00 Kč
Cena na 30 dní: 124,00 Kč
Tuto položku lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 495,00 Kč
Na 180 dní za 347,00 Kč
Na 60 dní za 149,00 Kč
Na 30 dní za 124,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Jednou z povinností štátu voči občanom je povinnosť zabezpečiť pre nich ochranu pred protiprávnym konaním iných členov spoločnosti. Bez efektívneho riešenia vnútornej bezpečnosti štátu nie je možné budovať demokratickú spoločnosť, nie je možný ekonomický a kultúrny rozvoj spoločnosti. Spoločenský vývoj v uplynulom období bol ovplyvnený niekoľkými podstatnými udalosťami, a to zmenou spoločenských a politických vzťahov v roku 1989, vznikom samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 a v neposlednom rade aj vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie v máji 2004.
Uvedené udalosti sa dotkli aj problematiky vnútornej bezpečnosti. Pozitívny vývoj spoločnosti vo viacerých oblastiach je totiž sprevádzaný rozvojom aj takých negatívnych javov, akým je určite aj kriminalita. Táto situácia si vyžaduje, aby spoločnosť neustále reagovala na nové metódy a formy páchania trestnej činnosti, ako preventívnymi tak represívnymi aktivitami.
Monografia pojednáva o možnostiach a úlohách trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, bezpečnostných vied a iných forenzných disciplín pri kontrole kriminality. Profesor Porada výrazným spôsobom posunul hranice poznania v uvedených disciplínach. Vo svojej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa prioritne zaoberal otázkami kriminalistiky, ale nezanedbateľnú pozornosť venoval aj trestnému právu, forenzným vedám a policajným, resp. bezpečnostným vedám, na konštituovaní ktorých sa významným spôsobom podieľal.
Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied
Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 3. vyd. Košičiarová Soňa Papírová kniha: 650,00 Kč Cena:
325,00 Kč
Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR. Pohledy zpět i vpřed Gřivna Tomáš, Šimánová Hana (eds) Papírová kniha: 550,00 Kč Cena:
275,00 Kč
Mezinárodní ekonomie. Analýza mezinárodních ekonomických vztahů Soukup, Alexandr Papírová kniha: 390,00 Kč Cena:
195,00 Kč
Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania Marková Veronika, Strémy Tomáš, Benedeková Daniela, Janko Sebastián Papírová kniha: 320,00 Kč Cena:
160,00 Kč
Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky