Ukládání trestů a jejich výkon – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Ukládání trestů a jejich výkon

Ukládání trestů a jejich výkon
Autor:Gřivna Tomáš; Šimánová Hana
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2020
Počet stran:352
ISBN/EAN:9788073808334
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Obory Obory Obory Právníci Právo Právo Studenti Trestní právo Trestní právo Úřady, instituce Ústavní právo Ústavní právo
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 450,00 Kč
Cena na 365 dní: 225,00 Kč
Cena na 180 dní: 158,00 Kč
Cena na 60 dní: 68,00 Kč
Cena na 30 dní: 56,00 Kč
Tuto položku lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 225,00 Kč
Na 180 dní za 158,00 Kč
Na 60 dní za 68,00 Kč
Na 30 dní za 56,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Publikace je souborem 23 příspěvků vytvořených u příležitosti odborného setkání obhájců, soudců, státních zástupců i dalších osobností trestněprávní teorie i praxe na téma Ukládání trestů a jejich výkon, které bylo uspořádáno Unií obhájců ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy dne 4. 6. 2020. Téma, které je v odborných debatách mnohdy opomíjeno, se ukázalo být studnicí pozoruhodných, palčivých či sporných otázek, na něž jednotliví autoři hledají odpovědi ve svých textech. Čtenáři se tak nabízí možnost seznámit se aktuálními daty vážícími se k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody a kritickými připomínkami nejvyššího státního zástupce a generálního ředitele vězeňské služby k nim, fungováním probace i analýzou dopadů změn v trestní politice na počty vězňů. V publikaci jsou rovněž identifikovány některé nežádoucí jevy v trestání – nedostatečná odůvodnění trestů, přemíra dlouhých nepodmíněných trestů odnětí svobody, ukládání výjimečných trestů za nedokonané trestné činy, nevhodná kumulace přeměněných trestů či nedostatečné využívání institutu podmíněného propuštění.
Ukládání trestů a jejich výkon Ukládání trestů a jejich výkon
Ukládání trestů a jejich výkon Ukládání trestů a jejich výkon Ukládání trestů a jejich výkon Ukládání trestů a jejich výkon Ukládání trestů a jejich výkon Ukládání trestů a jejich výkon
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Praktikum teorie práva, 3. vydání Gerloch Aleš a kolektiv Papírová kniha: 380,00 Kč Cena:
190,00 Kč
Praktikum finančního práva, 3. vydání Vybíral Roman a kolektiv Papírová kniha: 290,00 Kč Cena:
145,00 Kč
Latinsko-český slovníček římského práva, 3. vydání Skřejpek Michal Papírová kniha: 260,00 Kč Cena:
130,00 Kč
Svěřenské fondy pro praxi Hollmann Jakub, Elischer David, Šlejharová Markéta a kolektiv Papírová kniha: 360,00 Kč Cena:
180,00 Kč
Parodontitída Siebert Tomáš Papírová kniha: 360,00 Kč Cena:
180,00 Kč
Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky