Praktické prípady z rímskeho práva, 5. vydanie – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Praktické prípady z rímskeho práva, 5. vydanie

Praktické prípady z rímskeho práva, 5. vydanie
Autor:Hausmaninger Herbert, Blaho Peter, Kleňová Veronika
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2021
Počet stran:338
ISBN/EAN:9788073808273
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Dějiny a teorie práva Dějiny a teorie práva Knihy Města, obce Obory Obory Právníci Právo Právo Studenti Úřady, instituce
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 390,00 Kč
Cena na 365 dní: 195,00 Kč
Cena na 180 dní: 137,00 Kč
Cena na 60 dní: 59,00 Kč
Cena na 30 dní: 49,00 Kč
Tuto položku lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 195,00 Kč
Na 180 dní za 137,00 Kč
Na 60 dní za 59,00 Kč
Na 30 dní za 49,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Kniha obsahuje konkrétne prípady z oblasti rímskeho civilného procesu, rodinného, vecného, záväzkového a dedičského práva, ktoré sa odohrali v antickom Ríme a jeho provinciách. Vybrané boli prípady s osobitným významom pre vývoj civilného práva kontinentálnej Európy. Prostredníctvom týchto prípadov zbierka umožňuje rekonštruovať skutkový stav a právnické odôvodnenia rozhodnutí rímskych právnikov. Vnútorná štruktúra každého prípadu je viac-menej konštantná. V záhlaví je uvedená inskripcia právneho prameňa; nasleduje úplný latinský text a jeho preklad. Každý prípad sa končí položenými otázkami, odkazmi na najdôležitejšie občianske zákonníky a na literatúru. Otázky sú zväčša formulované stručne, s cieľom povzbudiť čitateľa pri hľadaní vlastnej cesty k prameňom. Osobitný dôraz sa kladie na odôvodnenie príslušného rozhodnutia, pričom sa prihliada na spôsob argumentácie rímskych právnikov. Poznámka na občianske zákonníky má nielen ukázať na pretrvávanie rímskeho práva v moderných súkromnoprávnych poriadkoch, ale aj podporiť diskusiu k rímskemu riešeniu právnych problémov.
Praktické prípady z rímskeho práva, 5. vydanie Praktické prípady z rímskeho práva, 5. vydanie
Praktické prípady z rímskeho práva, 5. vydanie Praktické prípady z rímskeho práva, 5. vydanie Praktické prípady z rímskeho práva, 5. vydanie Praktické prípady z rímskeho práva, 5. vydanie Praktické prípady z rímskeho práva, 5. vydanie Praktické prípady z rímskeho práva, 5. vydanie
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

New methods of making the internet of things safer within the concept of Industry 4.0. Horák Tibor Papírová kniha: 240,00 Kč Cena od
30,00 Kč
Moc a síla prezidentů Francouzské republiky Císař Jaromír Papírová kniha: 450,00 Kč Cena od
56,00 Kč
Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena od
31,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena od
50,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena od
29,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena od
28,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena od
24,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena od
61,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena od
56,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena od
50,00 Kč

Obory

Balíčky