Sex, násilí a společnost. Konsensuální sadomasochismus jako součást kultury – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Sex, násilí a společnost. Konsensuální sadomasochismus jako součást kultury

Sex, násilí a společnost. Konsensuální sadomasochismus jako součást kultury
Autor:Špráchalová Křivánková Lucie
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2021
ISBN/EAN:9788073808532
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Města, obce Obory Obory Obory Právníci Psychologie a sociologie Psychologie a sociologie Studenti Úřady, instituce
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 380,00 Kč
Cena na 365 dní: 190,00 Kč
Cena na 180 dní: 133,00 Kč
Cena na 60 dní: 57,00 Kč
Cena na 30 dní: 48,00 Kč
Tuto položku lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 190,00 Kč
Na 180 dní za 133,00 Kč
Na 60 dní za 57,00 Kč
Na 30 dní za 48,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Publikace se zaměřuje na téma konsensuálních forem násilí s akcentem na násilí sexuální (tzv. BDSM). Autorka v knize rozebírá, do jaké míry se stává problematika konsensuálního sexuálního násilí součástí kultury a nakolik se téma posouvá z prostoru partnerských vztahů a komunit na víceméně otevřený trh a do prostředí internetu. Široký teoretický background čerpá převážně ze zahraničných výzkumů, ovšem v rovině empirické disponuje kniha ojedinělými daty reprezentativními pro českou dospělou populaci doplněnými o několik dílčích tematických sond. Čtenáři se seznámí s aktuální podobou fenoménu BDSM z hlediska sociologie, etnografie, metodologie a práva. Kromě poznatků ohledně názorového a tolerančního klimatu vůči BDSM v české společnosti přináší publikace též vhled do komodifikované sféry BDSM v podobě placených služeb sexuální dominance.
Z výsledků lze vyzdvihnout, že tolerantně se česká společnost projevuje vůči konsensuálním násilným praktikám z pohledu soukromé sféry života (tzv. partnerský sadomasochismus), méně tolerantně pak k jejich placeným formám. BDSM se v České republice jeví jako svébytný kulturní prvek, jelikož postoj k němu není zásadně ovlivněn ani základními charakteristikami jako je věk, pohlaví, víra či vzdělání.
Sex, násilí a společnost. Konsensuální sadomasochismus jako součást kultury Sex, násilí a společnost. Konsensuální sadomasochismus jako součást kultury
Sex, násilí a společnost. Konsensuální sadomasochismus jako součást kultury Sex, násilí a společnost. Konsensuální sadomasochismus jako součást kultury Sex, násilí a společnost. Konsensuální sadomasochismus jako součást kultury Sex, násilí a společnost. Konsensuální sadomasochismus jako součást kultury Sex, násilí a společnost. Konsensuální sadomasochismus jako součást kultury
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky