Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská

Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská
Autor:Ivančík, Radoslav
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2022
Počet stran:240
ISBN/EAN:9788073808730
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Města, obce Obory Obory Obory Politologie a mezinárodní vztahy Politologie a mezinárodní vztahy Právníci Studenti Úřady, instituce
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 320,00 Kč
Cena na 365 dní: 160,00 Kč
Cena na 180 dní: 112,00 Kč
Cena na 60 dní: 48,00 Kč
Cena na 30 dní: 40,00 Kč
Tuto položku lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 160,00 Kč
Na 180 dní za 112,00 Kč
Na 60 dní za 48,00 Kč
Na 30 dní za 40,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Súčasný dynamický a turbulentný vývoj ľudskej spoločnosti so sebou prináša mnohé pozitívne, ale zároveň aj negatívne skutočnosti, ktoré sa prejavujú v rôznych oblastiach života človeka i celej ľudskej civilizácie. Dôkazom toho sú početné pôvodné i novo sa objavujúce bezpečnostné hrozby a riziká, ktoré oprávnene stavajú otázky bezpečnosti na popredné miesto. Bezpečnosť totiž tvorí základnú a nevyhnutnú podmienku rozvoja každej spoločnosti a dnes, v ére prehlbujúcej sa globalizácie, už neexistuje oblasť spoločenského života, ktorá by s ňou nebola spojená. Aj preto aktuálne patrí bezpečnosť k najviac frekventovaným a najviac skloňovaným pojmom vo všetkých jeho podobách. Primárnym vedeckým cieľom monografie je prispieť k teoretickému výskumu bezpečnosti a k prehĺbeniu formujúcej sa teórie bezpečnosti prostredníctvom vymedzenia základných teoreticko-metodologických východísk jej skúmania ako zložitého, dynamického, multidimenzionálneho a multisektorového fenoménu. Tento cieľ je v publikácii postupne naplnený v piatich kapitolách, ktoré sa zaoberajú historickými súvislosťami formovania agendy bezpečnosti, prístupmi jednotlivých teoretických škôl k bezpečnosti, najnovšími prístupmi ku skúmaniu bezpečnosti uplatňovanými v 21. storočí, teoretickými, terminologickými a metodologickými východiskami skúmania bezpečnosti a tiež teoretickými východiskami formovania teórie bezpečnosti.
Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská
Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Úvod do stavebních dějin pro archeology František Gabriel Papírová kniha: 249,00 Kč Cena od
44,00 Kč

Obory

Balíčky