Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská

Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská
Autor:Ivančík, Radoslav
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2022
Počet stran:240
ISBN/EAN:9788073808730
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Města, obce Obory Obory Obory Politologie a mezinárodní vztahy Politologie a mezinárodní vztahy Právníci Studenti Úřady, instituce
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 320,00 Kč
Cena na 365 dní: 160,00 Kč
Cena na 180 dní: 112,00 Kč
Cena na 60 dní: 48,00 Kč
Cena na 30 dní: 40,00 Kč
Tuto položku lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 160,00 Kč
Na 180 dní za 112,00 Kč
Na 60 dní za 48,00 Kč
Na 30 dní za 40,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Súčasný dynamický a turbulentný vývoj ľudskej spoločnosti so sebou prináša mnohé pozitívne, ale zároveň aj negatívne skutočnosti, ktoré sa prejavujú v rôznych oblastiach života človeka i celej ľudskej civilizácie. Dôkazom toho sú početné pôvodné i novo sa objavujúce bezpečnostné hrozby a riziká, ktoré oprávnene stavajú otázky bezpečnosti na popredné miesto. Bezpečnosť totiž tvorí základnú a nevyhnutnú podmienku rozvoja každej spoločnosti a dnes, v ére prehlbujúcej sa globalizácie, už neexistuje oblasť spoločenského života, ktorá by s ňou nebola spojená. Aj preto aktuálne patrí bezpečnosť k najviac frekventovaným a najviac skloňovaným pojmom vo všetkých jeho podobách. Primárnym vedeckým cieľom monografie je prispieť k teoretickému výskumu bezpečnosti a k prehĺbeniu formujúcej sa teórie bezpečnosti prostredníctvom vymedzenia základných teoreticko-metodologických východísk jej skúmania ako zložitého, dynamického, multidimenzionálneho a multisektorového fenoménu. Tento cieľ je v publikácii postupne naplnený v piatich kapitolách, ktoré sa zaoberajú historickými súvislosťami formovania agendy bezpečnosti, prístupmi jednotlivých teoretických škôl k bezpečnosti, najnovšími prístupmi ku skúmaniu bezpečnosti uplatňovanými v 21. storočí, teoretickými, terminologickými a metodologickými východiskami skúmania bezpečnosti a tiež teoretickými východiskami formovania teórie bezpečnosti.
Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská
Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská Bezpečnosť. Teoreticko-metodologické východiská
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

New methods of making the internet of things safer within the concept of Industry 4.0. Horák Tibor Papírová kniha: 240,00 Kč Cena od
30,00 Kč
Moc a síla prezidentů Francouzské republiky Císař Jaromír Papírová kniha: 450,00 Kč Cena od
56,00 Kč
Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena od
31,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena od
50,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena od
29,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena od
28,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena od
24,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena od
61,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena od
56,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena od
50,00 Kč

Obory

Balíčky