Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania

Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania
Autor:Marková Veronika, Strémy Tomáš, Benedeková Daniela, Janko Sebastián
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2022
Počet stran:234
ISBN/EAN:9788073808877
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Města, obce Obory Obory Obory Právníci Právo Právo Studenti Trestní právo Trestní právo Úřady, instituce
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 320,00 Kč
Cena na 365 dní: 160,00 Kč
Cena na 180 dní: 112,00 Kč
Cena na 60 dní: 48,00 Kč
Cena na 30 dní: 40,00 Kč
Tuto položku lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 160,00 Kč
Na 180 dní za 112,00 Kč
Na 60 dní za 48,00 Kč
Na 30 dní za 40,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Publikácia Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania je
učebnica trestného práva, ktorou chcú autori poskytnúť teoretické
poznatky a súvislosti v časti Trestného poriadku od § 196 (postup pred
začatím trestného stíhania) až po ustanovenia, ktoré sa venujú piatej
a šiestej časti Trestného poriadku). Jednotlivé kapitoly obsahujú viaceré skutočnosti, ktoré sú obsahovo zamerané na štádiá trestného konania, ako aj na právny styk s cudzinou, ci trovy trestného konania. Autori sa podrobne venujú viacerým inštitútom, ktoré sú súčasťou týchto štádií v nadväznosti na prvú časť publikácie Trestné právo procesné. Všeobecná časť.
Učebnica je určená ako základný a odporúčaný učebný materiál pre
študentov študijného odboru právo, prípadne bezpečnostné vedy, ako
aj pre poslucháčov iných študijných odborov vysokých škôl, ktorí majú
vo svojom študijnom pláne zaradený predmet trestné právo procesné.
Štruktúra učebnice vychádza z doposiaľ osvedčených publikácií
a učebníc trestného práva vydávaných v Slovenskej a Českej republike.
Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania
Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Rukověť znalce v oblasti oceňování majetku Zdeněk Dufek a kolektiv Papírová kniha: 420,00 Kč Cena od
53,00 Kč
Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena od
31,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena od
50,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 264,00 Kč Cena od
33,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 252,00 Kč Cena od
32,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena od
24,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena od
61,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena od
56,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena od
50,00 Kč

Obory

Balíčky