Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR. Pohledy zpět i vpřed – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR. Pohledy zpět i vpřed

Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR. Pohledy zpět i vpřed
Autor:Gřivna Tomáš, Šimánová Hana (eds)
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2021
Počet stran:384
ISBN/EAN:9788073808853
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Města, obce Obory Obory Obory Právníci Právo Právo Studenti Trestní právo Trestní právo Úřady, instituce
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 550,00 Kč
Cena na 365 dní: 275,00 Kč
Cena na 180 dní: 193,00 Kč
Cena na 60 dní: 83,00 Kč
Cena na 30 dní: 69,00 Kč
Tuto položku lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 275,00 Kč
Na 180 dní za 193,00 Kč
Na 60 dní za 83,00 Kč
Na 30 dní za 69,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Publikace je souborem 21 příspěvků vytvořených autory u příležitosti již tradiční konference pořádané Unií obhájců ČR, tentokráte ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Vzhledem k datu konání se vděčným tématem konference stala trestní odpovědnost právnických osob, a zejména desáté výročí jejího zavedení do právního řádu České republiky, které s sebou přináší prostor pro bilancování i úvahy do budoucna. Široká škála rozličných pozoruhodných témat přináší čtenáři komplexní přehled o vývoji právní úpravy a jejích slabých místech, přínosech i nedostatcích aplikační praxe i komparaci s některými zahraničními poznatky. Pozornost autorů je upřena na některé koncepční otázky (včetně samotného pojetí trestného činu spáchaného právnickou osobou), vybrané instituty trestního práva hmotného v kontextu trestní odpovědnosti právnické osoby (např. vývojová stadia trestné činnosti) i specifika spojená právě a pouze s právnickými osobami (např. přechod trestní odpovědnosti na právního nástupce). Důkladnému rozboru je v publikaci podrobeno sankcionování právnických osob – vedle kritických připomínek k jeho stávajícímu stavu nabízejí autoři četné náměty na rozšíření dosavadního katalogu sankcí ukládaných právnickým osobám. Stranou pozornosti přispěvatelů pak nezůstaly ani procesní aspekty (omezování práva právnické osoby na obhajobu, opatrovnictví obviněné právnické osoby) a meziodvětvové souvislosti (vztah řízení o trestném činu a přestupku právnické osoby). Své čtenáře si proto kniha může najít mezi akademiky i praktiky věnujícími se (nejen) trestnímu právu, studenty právnických fakult i dalšími zástupci odborné i laické veřejnosti.
Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR. Pohledy zpět i vpřed Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR. Pohledy zpět i vpřed
Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR. Pohledy zpět i vpřed Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR. Pohledy zpět i vpřed Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR. Pohledy zpět i vpřed Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR. Pohledy zpět i vpřed Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR. Pohledy zpět i vpřed Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR. Pohledy zpět i vpřed
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Obory

Balíčky