Svěřenské fondy pro praxi – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Svěřenské fondy pro praxi

Svěřenské fondy pro praxi
Autor:Hollmann Jakub, Elischer David, Šlejharová Markéta a kol.
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2022
Počet stran:256
ISBN/EAN:9788073808440
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Finanční a daňové právo Finanční a daňové právo Knihy Města, obce Obory Obory Právníci Právo Právo Studenti Úřady, instituce
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 390,00 Kč
Cena na 365 dní: 195,00 Kč
Cena na 180 dní: 137,00 Kč
Cena na 60 dní: 59,00 Kč
Cena na 30 dní: 49,00 Kč
Tuto položku lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 195,00 Kč
Na 180 dní za 137,00 Kč
Na 60 dní za 59,00 Kč
Na 30 dní za 49,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Stoupající zájem veřejnosti o svěřenské fondy je přirozeným vývojem, který je zapříčiněn zejména zájmem širokého okruhu osob o dosažení ochrany jejich majetku (asset protection) a jeho bezproblémové mezigenerační předání. Ruku v ruce s tím souvisí probíhající generační obměna v českých společnostech, jejichž základy byly budovány zejména v 90. letech 20. století. I tato obměna napomáhá vzestupu zájmu o svěřenské fondy, neboť ty jsou díky své flexibilitě schopny zajistit profesionální správu majetku dle záměru zakladatele a zachování jeho celistvosti. Ke zvýšenému zájmu o svěřenské fondy napomáhá rovněž zvyšování obecného povědomí o tomto institutu, k němuž má mimo jiné přispět i tato publikace.

Cílem této publikace je přehledně, komplexně a srozumitelně představit nejdůležitější otázky týkající se problematiky svěřenských fondů v kontextu české právní úpravy, spolu s komparací zahraniční legislativy. Autoři usilují o skloubení svých praktických zkušeností a teoretických poznatků. Výsledkem je prakticky orientovaná příručka s teoreticko-komparativními přesahy, která je určena především praxi, nevyjímaje (potenciální) zakladatele svěřenských fondů a další osoby zúčastněné na správě vyčleněného majetku. Konkrétně je tedy tato publikace určena jak praktikujícím právníkům (zejména advokátům, notářům, soudcům), tak všem osobám, které uvažují o tom, že svěřenský fond využijí ke správě majetku, případně jej již využívají či se na jeho využívání účastní (typicky jakožto svěřenští správci, protektoři či obmyšlení).

Uvnitř knihy naleznete náhled autorů kupříkladu na tyto otázky: Může zakladatel změnit statut svěřenského fondu? Mohou se na majetek vyčleněný do svěřenského fondu dostat věřitelé zakladatele či obmyšlených? Lze na svěřenského správce analogicky aplikovat pravidlo podnikatelského úsudku? Na jak dlouho lze zřídit soukromý svěřenský fond?Svěřenské fondy pro praxi Svěřenské fondy pro praxi Svěřenské fondy pro praxi Svěřenské fondy pro praxi Svěřenské fondy pro praxi
Svěřenské fondy pro praxi Svěřenské fondy pro praxi Svěřenské fondy pro praxi Svěřenské fondy pro praxi Svěřenské fondy pro praxi Svěřenské fondy pro praxi
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Soubor zákonů. Ústavní právo – stav ke dni 1. 2. 2024 Kolektiv autorů Papírová kniha: 600,00 Kč Cena od
75,00 Kč
Praktikum z trestního práva hmotného a trestního práva procesního Borčevský Pavel, Tibitanzlová Alena Papírová kniha: 390,00 Kč Cena od
49,00 Kč
Konšpiračné teórie. Teoreticko-metodologické východiská ich skúmania Ivančík Radoslav, Nečas Pavel Papírová kniha: 290,00 Kč Cena od
36,00 Kč

Obory

Balíčky