Bezpečnostní vědy, 2. vydání – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Bezpečnostní vědy, 2. vydání

Bezpečnostní vědy, 2. vydání
Autor:Porada, Viktor a kolektiv
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2022
Počet stran:1008
ISBN/EAN:9788073809034
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Města, obce Obory Obory Obory Ostatní Ostatní Právníci Právo Právo Studenti Úřady, instituce
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 1 390,00 Kč
Cena na 365 dní: 695,00 Kč
Cena na 180 dní: 487,00 Kč
Cena na 60 dní: 209,00 Kč
Cena na 30 dní: 174,00 Kč
Tuto položku lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 695,00 Kč
Na 180 dní za 487,00 Kč
Na 60 dní za 209,00 Kč
Na 30 dní za 174,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Kniha jako první tohoto druhu předkládá výsledky vlastních výzkumných a dalších vědeckých aktivit mezinárodního výzkumného kolektivu. Je určená především vědeckému společenství konstitujících se bezpečnostních věd, teoretikům a praktikům působícím na různých pracovních pozicích na všech stupních bezpečnostní organizace, ale i širší odborné veřejnosti, zajímající se o bezpečnostní problematiku anebo subjektům, které za bezpečnost a veřejný pořádek přímo zodpovídají.
Kolektivní monografie pojednává o základních teoretických a metodologických přístupech v oblasti teorie a metodologie bezpečnostních věd, které umožňují následnou analýzu bezpečnostní profese, cílů a úkolů bezpečnostních subjektů, bezpečnostních událostí, situací, informací a bezpečnostních činnosti. V současné době se zvyšuje potřeba nových vědeckých poznatků a potřeba vědecké organizace bezpečnostní činnosti. V publikaci jsou z tohoto důvodu předloženy modelové představy o tom, jak vědecké poznatky získávat, rozšiřovat, implementovat a transformovat do bezpečnostní praxe. Jde o to pochopit a prozkoumat, jak se vědecké poznání a jeho vý¬sledky prosazují do složitých variant bezpečnostní praxe, analyzovat metodolo¬gické, metodické i konceptuální základy procesu transformace vědeckých poznatků do základních struktur bezpečnostní organizace.
Ve 2. vydání publikace je podstatně rozšířen a aktualizován obsah jednotlivých kapitol a nově jsou zařazeny současné aktuální bezpečnostní problematiky, zejména teorie propagandy, informace, impriting, indoktrinace, manipulace, dezinformace, teorie elit, teoretická východiska při zkoumání globální bezpečnosti, která je velice aktuální a pod vlivem ekonomické, politické, diplomatické, informační, demografické, přírodní, technické, vojenské, policejní a ekologické oblasti života společnosti.
Zastáváme názor, že publikace může být vhodnou pomůckou pro studium na vysokých školách ve všech vyskytujících se formách bezpečnostně právních, manažerských a jiných studií, přičemž jsme přesvědčeni, že páteřní disciplínou těchto studií jsou konstitující se bezpečnostní vědy, které ve svém systému zahrnují policejní, vojenské a jiné vědní obory. Vycházíme z premisy, že pluralita pracovišť zákonitě přináší pluralitu přístupů a potenciál vědeckých diskusí stimulujících další rozvoj vědních disciplín i vědeckého společenství bezpečnostních věd.
Při zajišťování bezpečnosti jsou možné různé přístupy. Z hlediska bezpečnosti je nejdůležitější reflexe bezpečnostního tématu v bezpečnostní teoriích, které umožňuji adekvátní reakce v rozpracování bezpečnostních koncepcí a prakticko-politických opatření. Bez těchto teorií jsou finanční prostředky a lidské zdroje vynakládány neefektivně. Při absenci adekvátní bezpečnostní teorie, založené na solidních teoreticko-metodologických základech, je nebezpečí nahodilého rozhodování na základě chybných informací. Autoři publikace jsou přesvědčení, že v současné globální, jaderné a informační civilizaci dosáhla rizika, hrozby a ohrožení nejrůznějšího charakteru kritické meze, a bezpečnostní vědy a jejich rozvoj a příslušné aplikace v bezpečnostní praxi by měly mít pro lidstvo velký význam.
Bezpečnostní vědy, 2. vydání Bezpečnostní vědy, 2. vydání Bezpečnostní vědy, 2. vydání Bezpečnostní vědy, 2. vydání Bezpečnostní vědy, 2. vydání Bezpečnostní vědy, 2. vydání Bezpečnostní vědy, 2. vydání
Bezpečnostní vědy, 2. vydání Bezpečnostní vědy, 2. vydání Bezpečnostní vědy, 2. vydání Bezpečnostní vědy, 2. vydání Bezpečnostní vědy, 2. vydání
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Úvod do stavebních dějin pro archeology František Gabriel Papírová kniha: 249,00 Kč Cena od
44,00 Kč

Obory

Balíčky