Finanční management veřejné správy 2024 – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Finanční management veřejné správy 2024

Finanční management veřejné správy 2024
Autor:Final, s. r. o.
Nakladatel:Final Books
Rok vydání:2024
Počet stran:5242
ISBN/EAN:9788090814059
Místo vydání:
Kategorie: Ekonomie Knihy Města, obce Obory Úřady, instituce
Papírová kniha:
Cena papírové knihy: 1 990,00 Kč
Cena na 365 dní: 995,00 Kč
Cena na 180 dní: 697,00 Kč
Cena na 60 dní: 299,00 Kč
Cena na 30 dní: 249,00 Kč
Tuto položku lze zaplatit poukázkou nebo přidat do zákaznického balíčku.
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 995,00 Kč
Na 180 dní za 697,00 Kč
Na 60 dní za 299,00 Kč
Na 30 dní za 249,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Publikace Finanční management veřejné správy je připravena jako podpůrný produkt usnadňující orientaci v projektu rozšíření funkcí státní pokladny a zavedení účetnictví státu. Komplexně řeší problematiku hospodaření veřejných rozpočtů.

Zahrnuje modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací. Je koncipována jako metodicko-pracovní pomůcka pro každodenní použití (bez zbytečných řečí jde přímo k věci, stručně a výstižně vysvětluje danou problematiku).

Obsah publikace postupně prochází všemi podrobnostmi, od právního postavení a hospodaření, přes rozpočtová pravidla, přípravu a vypracování rozpočtu, financování, hodnocení a vykazování, vypořádání, kontrolu, a samozřejmě také zásady vedení účetnictví, směrnou účtovou osnovu a postupy účtování, sestavování účetní závěrky, až po následnou konsolidaci účetních závěrek.

Veškeré informace potřebné k účinnému finančnímu řízení jsou tak přehledně pohromadě v jednom praktickém balíčku. Výjimečnost jejich zpracování spočívá především v překlenutí nesystémovosti, kterou trpí národní legislativa, sjednocením do jednoho kompaktního vzájemně propojeného celku. Komplexní zpracování celé problematiky pečlivě řeší všechny detaily a nenásilnou formou poukazuje také na nesrovnalosti, které se zde vyskytují.

Ustanovení publikovaných předpisů (včetně příloh) jsou modifikována tak, aby jim čtenář lépe porozuměl, a jsou doplněna věcnými vysvětlivkami a odkazy na související právní předpisy umístěnými v poznámkách pod čarou. Výrazným charakteristickým rysem celého díla je i nekompromisní preciznost pojmů.

Publikace je sestavena originálním publikačním designem final® Cover Design15, zajišťujícím dokonalou přehlednost, je vybavena postupnými obsahy, unikátním systémem poznámek pod čarou, které jsou skutečně pod čarou na každé straně, nikoli na konci kapitoly či samotné publikace, a disponuje i řadou dalších inovací, které pomáhají rychlejšímu získávání odborných znalostí.

V tomto katalogu najdou zaměstnanci veřejné správy rychle a jednoduše informace, které potřebují ke své práci (včetně všech relevantních souvislostí), i mnoho inspirace k jejímu dalšímu zkvalitnění. Na těchto základech pak mohou dále stavět v každodenní praxi, což jim v konečném důsledku umožní si předmětnou problematiku lépe osvojovat, snadněji zapamatovat a v neposlední řadě se v ní i lépe orientovat.

Publikace Finanční management veřejné správy je určena především pro správce kapitol státního rozpočtu a všechny ostatní organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní fondy, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a územní příspěvkové organizace.

Posloužit ale může i jiným subjektům vstupujícím do konsolidačního celku státu. Přínosná může být také pro studenty nebo kohokoli, kdo se zajímá o hospodaření veřejných rozpočtů. Společně s publikací Účetnictví organizací veřejné správy je jediným oborovým standardem svého druhu v České republice.

Rozsah obsahu publikace je 5242 stran v širokoúhlém formátu PDF B5 (165 × 240 mm).
Finanční management veřejné správy 2024
Finanční management veřejné správy 2024 Finanční management veřejné správy 2024 Finanční management veřejné správy 2024 Finanční management veřejné správy 2024 Finanční management veřejné správy 2024 Finanční management veřejné správy 2024
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Obory

Balíčky