Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom

Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom
Autor:Kleňová Veronika
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2013
Počet stran:208
ISBN/EAN:9788073804107
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Dějiny a teorie práva Dějiny a teorie práva Knihy Právo Právo Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 220,00 Kč
Cena na 365 dní: 110,00 Kč
Cena na 180 dní: 77,00 Kč
Cena na 60 dní: 33,00 Kč
Cena na 30 dní: 28,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 110,00 Kč
Na 180 dní za 77,00 Kč
Na 60 dní za 33,00 Kč
Na 30 dní za 28,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Všeobecné náhradníctvo, spočívajúce v ustanovení náhradného dediča v testamente pre prípad, že prvý ustanovený sa dedičom poručiteľa nestane, v súčasnom občianskom zákonníku Slovenskej republiky zakotvené nie je. Ide pritom o tradičný inštitút, vyplývajúci zo samotnej podstaty práva ustanoviť testamentom dediča. V čase zriaďovania testamentu poručiteľ nemôže predvídať, aký bude vývoj udalostí do a po jeho smrti a je preto len prirodzené, ak v záujme zachovania testamentu ustanoví i náhradného dediča. Predkladaná práca, v snahe podnietiť diskusiu o všeobecnom náhradníctve, sprostredkúva stav rímskoprávneho poznania, dotýkajúceho sa tohto právneho inštitútu. Predovšetkým prostredníctvom širokej diskusie, reagujúcej na právne problémy, ktoré priniesla prax, ale i teoretická polemika, vytvorili rímski právnici zo všeobecného náhradníctva (substitutio vulgaris) do najmenších podrobností rozpracovaný právny inštitút, ktorý napokon z veľkej časti vypovedá aj o ich ponímaní slobody vôle v oblasti dedičského práva.
Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom
Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Soubor zákonů. Ústavní právo – stav ke dni 1. 2. 2024 Kolektiv autorů Papírová kniha: 600,00 Kč Cena od
75,00 Kč
Praktikum z trestního práva hmotného a trestního práva procesního Borčevský Pavel, Tibitanzlová Alena Papírová kniha: 390,00 Kč Cena od
49,00 Kč
Konšpiračné teórie. Teoreticko-metodologické východiská ich skúmania Ivančík Radoslav, Nečas Pavel Papírová kniha: 290,00 Kč Cena od
36,00 Kč

Obory

Balíčky