Právo duševného vlastníctva – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Právo duševného vlastníctva

Právo duševného vlastníctva
Autor:Vojčík Peter a kolektív
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2012
ISBN/EAN:9788073803735
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Občanské právo Občanské právo Právo Právo Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 480,00 Kč
Cena na 365 dní: 240,00 Kč
Cena na 180 dní: 168,00 Kč
Cena na 60 dní: 72,00 Kč
Cena na 30 dní: 60,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 240,00 Kč
Na 180 dní za 168,00 Kč
Na 60 dní za 72,00 Kč
Na 30 dní za 60,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Monografia predstavuje komplexné spracovanie problematiky práva duševného vlastníctva v Slovenskej republike. Obsahuje výklady o autorskom práve, práve výkonných umelcov, práve výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, ako aj problematiku kolektívnej správy práv, o priemyselných právach k výsledkom tvorivej duševnej činnosti (patentové právo, právo úžitkových vzorov, dizajnov, topografie polovodičových výrobkov či nových odrôd rastlín), priemyselných práv na označenie (právo ochranných známok, právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov, obchodné mená). Pozornosť je venovaná aj zlepšovacím návrhom, know-how, logu či doménovým menám. Osobitne sa rozoberá ochrana duševného vlastníctva vrátane správneho súdnictva, rozhodcovského konania, mediácie a exekúcie. V diele sa poukazuje aj na osobitné právne prostriedky ochrany duševného vlastníctva, a to prostredníctvom nekalej súťaže a obchodného tajomstva. Do knihy je zaradená aj stať o plagiátorstve.
Právo duševného vlastníctva Právo duševného vlastníctva Právo duševného vlastníctva Právo duševného vlastníctva Právo duševného vlastníctva Právo duševného vlastníctva Právo duševného vlastníctva Právo duševného vlastníctva Právo duševného vlastníctva
Právo duševného vlastníctva Právo duševného vlastníctva Právo duševného vlastníctva Právo duševného vlastníctva Právo duševného vlastníctva Právo duševného vlastníctva
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky