Právo mezinárodního obchodu – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Právo mezinárodního obchodu

Právo mezinárodního obchodu
Autor:Kučera Zdeněk, Pauknerová Monika, Růžička Květoslav a kolektiv
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2008
Počet stran:408
ISBN/EAN:9788073801083
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Mezinárodní a evropské právo Mezinárodní a evropské právo Obchodní právo Obchodní právo Právo Právo Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 414,00 Kč
Cena na 365 dní: 207,00 Kč
Cena na 180 dní: 145,00 Kč
Cena na 60 dní: 62,00 Kč
Cena na 30 dní: 52,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 207,00 Kč
Na 180 dní za 145,00 Kč
Na 60 dní za 62,00 Kč
Na 30 dní za 52,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Publikace představuje zpracování problematiky právní úpravy vztahů vznikajících při mezinárodní obchodní a hospodářské spolupráci. Jde o odvětví, které se neustále vyvíjí. Tato učebnice vychází z aktuální právní úpravy. Pozornost je věnována jak obecným otázkám (pramenům, subjektům, mezinárodním organizacím, e-obchodu, zajištění závazků), tak i otázkám speciálním (podnikání zahraničních osob v tuzemsku, způsobům řešení sporů). Jsou rozebrány nejdůležitější smluvní typy používané v mezinárodním obchodu (zejména kupní smlouva) a jejich právní úprava. Čtenář tak může získat komplexní pohled na danou problematiku. Může získat přehled o tom, kde příslušnou právní úpravu hledat a jak určit rozhodné právo. Po vstupu České republiky do Evropské unie došlo k podstatným změnám příslušné právní úpravy. V učebnici je zpracována nejenom platná komunitární právní úprava, ale i úprava obsažená v nařízeních, které v brzké době nabudou účinnosti a nahradí úpravu stávající. Tato učebnice je určena nejenom studentům tuzemských právnických fakult, ale i dalším osobám, které se při své praktické činnosti mohou setkat s problematikou obchodních vztahů se zahraničím. setkání kolektivu autorů. V redakci Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o. proběhlo ve čtvrtek 3. července 2008 setkání autorů nově vydané publikace Právo mezinárodního obchodu. Neformálního setkání se zúčastnili: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc., prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc., JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D, JUDr. Jan Brodec, LL.M, Ph.D. Autoři se také podívali na prodejnu odborné literatury v Praze 8 - Karlíně.
Právo mezinárodního obchodu Právo mezinárodního obchodu Právo mezinárodního obchodu Právo mezinárodního obchodu
Právo mezinárodního obchodu Právo mezinárodního obchodu Právo mezinárodního obchodu Právo mezinárodního obchodu Právo mezinárodního obchodu Právo mezinárodního obchodu
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této knize.

Novinky

Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky