Právní dějiny evropských zemí a USA - 4.vydání – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Právní dějiny evropských zemí a USA - 4.vydání

Právní dějiny evropských zemí a USA - 4.vydání
Autor:Stanislav Balík/Stanislav Balík ml
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2010
ISBN/EAN:9788073802738
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Dějiny a teorie práva Dějiny a teorie práva Knihy Mezinárodní a evropské právo Mezinárodní a evropské právo Právo Právo Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 269,00 Kč
Cena na 365 dní: 134,00 Kč
Cena na 180 dní: 94,00 Kč
Cena na 60 dní: 40,00 Kč
Cena na 30 dní: 34,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 134,00 Kč
Na 180 dní za 94,00 Kč
Na 60 dní za 40,00 Kč
Na 30 dní za 34,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Kniha je vysokoškolskou učebnicí pro studenty právnických fakult, zároveň je určena právníkům i zájemcům o právní historii z řad širší čtenářské obce. Autoři předkládají přehled vývoje státu a práva od jejich počátků až do r. 1945. Výklad je rozdělen do partií o předstátní společnosti a její přeměně na stát, o právních dějinách ve starověku, za feudalismu a za kapitalismu. Pozornost je v jednotlivých kapitolách věnována institucím historických státních útvarů, pramenům práva a dobové podobě významných institutů veřejného i soukromého práva v širších historických souvislostech. Čtenář má možnost utřídit si základní informace z oboru, který společně s právní komparatistikou a právní filosofií patří k nejvýznamnějším pomocným vědám právním, a v období globalizace si připomenout důležité mezníky právních dějin evropských členských i nečlenských států Evropské unie a Spojených států amerických. Oproti předchozímu vydání je učebnice rozšířena zejména o problematiku jihozápadní a severní, dále o otázky státu a práva v sovětském Rusku a SSSR a o meziválečné právní dějiny předních demokratických států. Tematicky na tuto knihu navazuje učebnice týchž autorů „Právní dějiny mimoevropských zemí“.
Právní dějiny evropských zemí a USA - 4.vydání Právní dějiny evropských zemí a USA - 4.vydání Právní dějiny evropských zemí a USA - 4.vydání Právní dějiny evropských zemí a USA - 4.vydání Právní dějiny evropských zemí a USA - 4.vydání Právní dějiny evropských zemí a USA - 4.vydání Právní dějiny evropských zemí a USA - 4.vydání
Právní dějiny evropských zemí a USA - 4.vydání Právní dějiny evropských zemí a USA - 4.vydání Právní dějiny evropských zemí a USA - 4.vydání Právní dějiny evropských zemí a USA - 4.vydání Právní dějiny evropských zemí a USA - 4.vydání
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky