Konfesní právo - průvodce studiem – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Konfesní právo - průvodce studiem

Konfesní právo - průvodce studiem
Autor:Valeš Václav
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2008
Počet stran:240
ISBN/EAN:9788073801359
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Dějiny a teorie práva Dějiny a teorie práva Knihy Občanské právo Občanské právo Právo Právo Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 269,00 Kč
Cena na 365 dní: 135,00 Kč
Cena na 180 dní: 94,00 Kč
Cena na 60 dní: 40,00 Kč
Cena na 30 dní: 34,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 135,00 Kč
Na 180 dní za 94,00 Kč
Na 60 dní za 40,00 Kč
Na 30 dní za 34,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Publikace se věnuje otázce vztahů mezi státem na jedné straně a církvemi a náboženskými společnostmi na straně druhé. Po seznámení se základními pojmy je podán ucelený přehled historického vývoje konfesněprávní úpravy, a to jak obecně, tak i na území českých zemí. Další část se zabývá právní úpravou individuálních a kolektivních náboženských práv v České republice, se zaměřením na jejich ústavněprávní a mezinárodněprávní garanci a otázky s tím související (zákon o církvích a náboženských společnostech, církevní sňatky, restituce církevního majetku, možnosti působení církví a náboženských společností ve veřejných institucích apod.). Závěrečná kapitola je věnována některým otázkám práva konkordátního a evropského. Kniha je určena především posluchačům předmětu Konfesní právo českých právnických a teologických fakult, ale přehlednou a srozumitelnou formou podává informace o oboru i zájemcům z řad veřejnosti. JUDr. Bc. Václav Valeš, Ph. D. (* 1979) je absolventem Právnické fakulty ZČU v Plzni (na jejíž Katedře právních dějin v současné době působí) a Katolické teologické fakulty UK v Praze. Ve své vědecké a pedagogické práci se věnuje především problematice právního postavení církví a náboženských společností.
Konfesní právo - průvodce studiem Konfesní právo - průvodce studiem Konfesní právo - průvodce studiem Konfesní právo - průvodce studiem Konfesní právo - průvodce studiem Konfesní právo - průvodce studiem Konfesní právo - průvodce studiem Konfesní právo - průvodce studiem
Konfesní právo - průvodce studiem Konfesní právo - průvodce studiem Konfesní právo - průvodce studiem Konfesní právo - průvodce studiem Konfesní právo - průvodce studiem
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Rukověť znalce v oblasti oceňování majetku Zdeněk Dufek a kolektiv Papírová kniha: 420,00 Kč Cena od
53,00 Kč
Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena od
31,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena od
50,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 264,00 Kč Cena od
33,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 252,00 Kč Cena od
32,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena od
24,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena od
61,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena od
56,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena od
50,00 Kč

Obory

Balíčky