Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice

Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice
Autor:Grospič Jiří (ed.)
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2006
Počet stran:352
ISBN/EAN:8073800012
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Právo Právo Správní právo Správní právo Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 345,00 Kč
Cena na 365 dní: 173,00 Kč
Cena na 180 dní: 121,00 Kč
Cena na 60 dní: 52,00 Kč
Cena na 30 dní: 43,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 173,00 Kč
Na 180 dní za 121,00 Kč
Na 60 dní za 52,00 Kč
Na 30 dní za 43,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Publikace volně navazuje na předchozí publikace zabývající se problematikou veřejné správy, a to na sborník Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice a sborník Reforma veřejné správy v teorii a praxi. Také nyní se jedná o sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí, který proběhl v Ústavu státu a práva AV ČR v listopadu 2005. První část publikace se pod názvem „K základním otázkám reformy a modernizace veřejné správy“ zabývá jednak otázkou vlivu rozvoje informačních technologií a moderních přístupů k řízení ve veřejné správě obecně a jednak současným stavem a zkušenostmi z reforem veřejné správy v některých evropských zemích. Cílem všech reforem je efektivní státní správa s využitím všech komunikačních technologií, které odstraní duplicitu ve vedení úředních evidencí a zajistí propojenost jednotlivých informačních systémů tak, aby systém fungoval spolehlivě, rychle a účinně. Druhá část pod názvem „Finanční a materiální zdroje obcí a institucionální a finanční zabezpečení spolupráce a sdružování obcí. Úloha územní samosprávy v regionálním rozvoji“ řeší problematiku financování veřejné správy z různých zdrojů, např. spoluprací veřejného a soukromého sektoru, a zabývá se též otázkami spojenými s možnostmi lokálního rozvoje územních samosprávných celků v rámci jednotlivých regionů. Publikace je určena odborné právnické veřejnosti a bezpochyby je také cenným zdrojem informací pro všechny pracovníky veřejné správy všech úrovní.
Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice
Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Úvod do stavebních dějin pro archeology František Gabriel Papírová kniha: 249,00 Kč Cena od
44,00 Kč

Obory

Balíčky