Úvod do systematické filosofie. Filosofie přírody – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Úvod do systematické filosofie. Filosofie přírody

Úvod do systematické filosofie. Filosofie přírody
Autor:Špůr Josef
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2006
Počet stran:296
ISBN/EAN:8073800071
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Filosofie Filosofie Knihy Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 323,00 Kč
Cena na 365 dní: 162,00 Kč
Cena na 180 dní: 113,00 Kč
Cena na 60 dní: 48,00 Kč
Cena na 30 dní: 40,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 162,00 Kč
Na 180 dní za 113,00 Kč
Na 60 dní za 48,00 Kč
Na 30 dní za 40,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Filosofie přírody je jedna z disciplín tradičně pojaté filosofie jako metafyziky založené Aristotelem. Představuje systematické zkoumání bytí světa v jeho všeobecnosti (ontologie) a dále v jeho reálné jsoucnosti, kterou je příroda, člověk a dějiny lidstva. Člení se na filosofii (metafyziku) přírody, člověka, dějin. Moderní filosofie přírody nemá a nesmí být vědou nad přírodními vědami, může být jen kategoriální analýzou jejich základních pojmů, jakými jsou prostor, čas, pohyb, proces, hmota, vědomí, evoluce a další, čímž ovšem je i obecnou teorií přírody. Výklad v předkládané práci vychází z koncepce německého filosofa N. Hartmanna (1892-1950). Recenzent práce ve svém posudku mezi jiným píše: „Práce J. Špůra je úspěšným pokusem o systematické zpracování problematiky, která – přes svou nespornou aktuálnost – zůstává v současné době spíše mimo centrum pozornosti… Vzhledem k tomu, že u nás zatím není zavedený filosofický model výkladu přírodovědného poznání, je autorovým přínosem, že předkládá jistou možnou koncepci takového výkladu. Autorův filosofický pohled je výrazně inspirován koncepcí N. Hartmanna… Je cenné, že autor reflektuje filosofické konsekvence i zcela současné přírodovědecké problematiky, např. poslední interpretace kvantové teorie, teorie informace, teorie strun aj. Zvolená koncepce výkladu je polemická. Autor se snaží nejen zprostředkovat různé názory na jednotlivé problémy výkladu přírody, ale zaujímá k nim svůj vlastní kritický postoj… Kladem práce je snaha o co nejpřístupnější formu výkladu, o srozumitelnost a přesvědčivost.“
Úvod do systematické filosofie. Filosofie přírody Úvod do systematické filosofie. Filosofie přírody
Úvod do systematické filosofie. Filosofie přírody Úvod do systematické filosofie. Filosofie přírody Úvod do systematické filosofie. Filosofie přírody Úvod do systematické filosofie. Filosofie přírody Úvod do systematické filosofie. Filosofie přírody
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Obory

Balíčky