Správanie sa ľudi v organizáciách – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Správanie sa ľudi v organizáciách

Správanie sa ľudi v organizáciách
Novinka
Autor:Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2013
Počet stran:206
ISBN/EAN:9788073804817
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Ekonomie Ekonomie Knihy Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 399,00 Kč
Cena na 365 dní: 199,00 Kč
Cena na 180 dní: 139,00 Kč
Cena na 60 dní: 60,00 Kč
Cena na 30 dní: 50,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 199,00 Kč
Na 180 dní za 139,00 Kč
Na 60 dní za 60,00 Kč
Na 30 dní za 50,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Monografia má za cieľ poukázať na rôzne aspekty organizačnej práce a pomôcť tak manažmentom organizácií orientovať sa v uvedenej problematike a jej vplyvu na riadenie z rôznych uhlov pohľadu a rôznych, historicky sa meniacich skutočností. Žijeme vo svete, ktorý je charakteristický rýchlymi zmenami najmä vonkajšieho prostredia organizácií. Úspech je priamo viazaný na rýchlosť prispôsobovania sa týmto zmenám. Podmienkou sú znalosti manažérov v oblasti riadenia ľudí v širších súvislostiach, ako bolo doteraz zvykom. Do popredia tak vystupuje multidisciplinárny princíp znalostí. Publikácia je rozdelená do deviatich kapitol, pričom každá z nich upozorňuje na najzávažnejšie momenty v danej oblasti. Zámerom autorov je prispieť k formovaniu riadiacej práce v súčasných organizáciách a k jej pozitívnym výsledkom.
Správanie sa ľudi v organizáciách
Správanie sa ľudi v organizáciách Správanie sa ľudi v organizáciách Správanie sa ľudi v organizáciách Správanie sa ľudi v organizáciách
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této knize.

Novinky

Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky