Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť

Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť
Autor:Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2013
Počet stran:178
ISBN/EAN:9788073804749
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Politologie a mezinárodní vztahy Politologie a mezinárodní vztahy Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Právo Právo Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 190,00 Kč
Cena na 365 dní: 95,00 Kč
Cena na 180 dní: 67,00 Kč
Cena na 60 dní: 29,00 Kč
Cena na 30 dní: 24,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 95,00 Kč
Na 180 dní za 67,00 Kč
Na 60 dní za 29,00 Kč
Na 30 dní za 24,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Európska únia zatiaľ nie je schopná garantovať energetickú bezpečnosť jej členských štátov. V danej situácii je teda na členských štátoch EÚ, vrátane Slovenskej republiky, aby sústredili pozornosť na vypracovanie a realizáciu celého súboru legislatívnych, ekonomických, bezpečnostných, organizačných a ďalších inštitucionálnych opatrení zameraných na zaistenie ich energetickej i celkovej bezpečnosti. Z dlhodobého hľadiska ide najmä o zabezpečenie spoľahlivých dodávok všetkých druhov energie a energetických surovín v požadovanom množstve a kvalite a zároveň pri optimálnych nákladoch a zohľadnení požiadaviek na životné prostredie. Monografia poukazuje na skutočnosť, že energetická bezpečnosť v súčasnosti predstavuje multidimenzionálny fenomén, ktorý ovplyvňuje nielen hospodársky rast a rozvoj štátov, ale aj jeho celkovú bezpečnosť. Závislosť na energetických zdrojoch totiž stále rastie a tento fakt činí energetickú bezpečnosť strategickou prioritou, a to nielen pre Slovenskú republiku či ostatné členské štáty Európskej únie. Publikácia súčasne prezentuje návrh nových výskumných tém v energetickom sektore bezpečnosti.
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Úvod do stavebních dějin pro archeology František Gabriel Papírová kniha: 249,00 Kč Cena od
44,00 Kč

Obory

Balíčky