Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývo – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývo

Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývo
Autor:Tauchen Jaromír, Schelle Karel
Nakladatel:KEY Publishing
Rok vydání:2012
ISBN/EAN:9788074181719
Místo vydání:Ostrava
Kategorie: Dějiny a teorie práva Dějiny a teorie práva Knihy Právo Právo Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 210,00 Kč
Cena na 365 dní: 105,00 Kč
Cena na 180 dní: 74,00 Kč
Cena na 60 dní: 32,00 Kč
Cena na 30 dní: 26,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 105,00 Kč
Na 180 dní za 74,00 Kč
Na 60 dní za 32,00 Kč
Na 30 dní za 26,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Sborník "Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku
a jejich důsledky pro další vývoj" je sestaven vesměs z příspěvků přednesených na kolokviu uspořádaném Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a The European Society for History of Law
u příležitosti osmistého výročí vydání Zlaté buly sicilské. Kolokvium, konané
v prostorách Právnické fakulty, bylo jednou z akcí, jimiž se toto významné výročí
v roce 2012 připomínalo. Jeho význam umocňuje i to, že se na něm, vedle dalších účastníků, po delší době společně sešli historici z Filosofické fakulty MU a právní historici působící na brněnské Právnické fakultě.
O Zlatou bulu sicilskou se po staletí vede spor. Paradoxně však ani ne tak o jejím významu v národní tradici, ale spíše o její reálné roli, kterou sehrávala v době svého vzniku a v bezprostředně následujících letech, i když samozřejmě obojí - reálnou roli v době vzniku a pozdější využívání - nelze zcela oddělit.
Právě kulaté výročí vydání Zlaté buly sicilské poskytlo nevšední příležitost zamyslet se nejen nad významem tohoto dokumentu v době jeho vzniku a ve stoletích následujících, ale i nad rozmanitými aspekty vztahu českých zemí
k římskoněmecké říši a jejím nástupcům od desátého až po století dvacáté.
Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývo
Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývo Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývo Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývo Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývo
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 3. vyd. Košičiarová Soňa Papírová kniha: 650,00 Kč Cena:
325,00 Kč
Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR. Pohledy zpět i vpřed Gřivna Tomáš, Šimánová Hana (eds) Papírová kniha: 550,00 Kč Cena:
275,00 Kč
Mezinárodní ekonomie. Analýza mezinárodních ekonomických vztahů Soukup, Alexandr Papírová kniha: 390,00 Kč Cena:
195,00 Kč
Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania Marková Veronika, Strémy Tomáš, Benedeková Daniela, Janko Sebastián Papírová kniha: 320,00 Kč Cena:
160,00 Kč
Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky