Správní řád - komentář, 2.vydání – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Správní řád - komentář, 2.vydání

Správní řád - komentář, 2.vydání
Autor:Vedral Josef
Nakladatel:Bova Polygon
Rok vydání:2012
Počet stran:1458
ISBN/EAN:9788072731664
Místo vydání:Praha
Kategorie: Knihy Města, obce Právníci Právo Právo Správní právo Správní právo Studenti Úřady, instituce
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 2 387,00 Kč
Cena na 365 dní: 1 194,00 Kč
Cena na 180 dní: 835,00 Kč
Cena na 60 dní: 358,00 Kč
Cena na 30 dní: 298,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 1 194,00 Kč
Na 180 dní za 835,00 Kč
Na 60 dní za 358,00 Kč
Na 30 dní za 298,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Hlavním cílem druhého vydání komentáře je tak jako u prvého vydání především co možná nejpodrobněji vysvětlit obsah, účel a smysl jednotlivých ustanovení zákona, a to jak s přihlédnutím k jejich teoretickým východiskům, tak s přihlédnutím k požadavkům plynoucím z praktické aplikace tohoto kodexu, které by měly být uspokojeny zejména odkazy na promítnutí jednotlivých institutů správního řádu do (některých) zvláštních zákonů. Komentář obsahuje rovněž vnitřní odkazy potřebné k orientaci v systematice celého předpisu a upozorňuje na vzájemné vazby a souvislosti jednotlivých ustanovení obsažených v tomto zákoně. Praktické využití komentáře by mělo být usnadněno rovněž řadou citací z judikatury správních soudů, a to v rozsahu, v jakém je využitelná při aplikaci nového zákona, váže-li se stále ještě především k předchozí právní úpravě. Oproti prvnímu vydání komentáře je nyní možné vycházet rovněž z řady praktických zkušeností, které vyplynuly z aplikace zákona v prvním roce a půl jeho účinnosti a které autor komentáře získává ze svého působení v několika rozkladových komisích (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo vnitra), v poradním sboru ministra vnitra pro správní řád a v neposlední řadě také z bezprostředních kontaktů s těmi, kdo správní řád ve své každodenní praxi aplikují na různých stupních veřejné správy. Druhé vydání komentáře je rovněž obohaceno (v rozsahu, v jakém to komentář k obecnému procesnímu předpisu dovoluje) odkazy na vybrané instituty nového stavebního zákona jako první rozsáhlé normy kodexového typu v oblasti správního práva, která byla přijata po vydání nového správního řádu a jež byla připravována v úzké návaznosti na něj, zejména pokud jde o úpravu opatření obecné povahy nebo veřejnoprávních smluv.
Správní řád - komentář, 2.vydání Správní řád - komentář, 2.vydání Správní řád - komentář, 2.vydání Správní řád - komentář, 2.vydání Správní řád - komentář, 2.vydání Správní řád - komentář, 2.vydání Správní řád - komentář, 2.vydání Správní řád - komentář, 2.vydání
Správní řád - komentář, 2.vydání Správní řád - komentář, 2.vydání Správní řád - komentář, 2.vydání Správní řád - komentář, 2.vydání
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Soubor zákonů. Ústavní právo – stav ke dni 1. 2. 2024 Kolektiv autorů Papírová kniha: 600,00 Kč Cena od
75,00 Kč
Praktikum z trestního práva hmotného a trestního práva procesního Borčevský Pavel, Tibitanzlová Alena Papírová kniha: 390,00 Kč Cena od
49,00 Kč
Konšpiračné teórie. Teoreticko-metodologické východiská ich skúmania Ivančík Radoslav, Nečas Pavel Papírová kniha: 290,00 Kč Cena od
36,00 Kč

Obory

Balíčky