Kriminalistická taktika – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Kriminalistická taktika

Kriminalistická taktika
Autor:Meteňko Jozef, Bačíková Iveta, Samek Martin
Nakladatel:Václav Klemm
Rok vydání:2014
Počet stran:308
ISBN/EAN:9788087713082
Místo vydání:Brno
Kategorie: Knihy Právo Právo Studenti Trestní právo Trestní právo
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 480,00 Kč
Cena na 365 dní: 240,00 Kč
Cena na 180 dní: 168,00 Kč
Cena na 60 dní: 72,00 Kč
Cena na 30 dní: 60,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 240,00 Kč
Na 180 dní za 168,00 Kč
Na 60 dní za 72,00 Kč
Na 30 dní za 60,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Publikácia je určená pre všetky kategórie pracovníkov bezpečnostních štruktúr pracujúcich v oblasti kontroly kriminality, ktorých činnosť je spojen s využitím metód kriminalistickej taktiky. V čase jej vydania je určená predovšetkým ako povinná literatúra pre témy vysokoškolského štúdia predmetov Kriminalistika, Kriminalistika 2, Kriminalistická taktika, v 2. a 3. ročníku denného a v 3. ročníku diaľkového štúdia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. V prvej časti učebnice sú kapitoly, ktoré tvoria povinnú literatúru pre doktorandské štúdium predmetu Metodológia kriminalistického výskumu. Učebnica je povinnou literatúrou pre novokoncipovaný vysokoškolský študijný program Kriminalistika a kriminológia v bezpečnostních službách študijného odboru 834 Kriminalistika a Kriminológia. Učebnica poskytuje na štúdium poznatkov kriminalistiky čiastočne iný pohľad, ako bol doteraz pragmaticky preferovaný v slovenskej kriminalistickej teórii a praxi, predovšetkým pohľad na kriminalisticko-taktické poznávanie ako neoddeliteľnú súčasť kriminalistického skúmania a tomu odpovedajúce dôsledky akceptácie vyšetrovania ako formy kriminalistického skúmania. Tieto i ďalšie súvisiace poznatky sú odrazom výsledkov výskumných projektov realizovaných v kriminalistickom výskume od začiatku tohoto tisícročia, a to aj mimo slovenského kriminalistického prostredia.
Kriminalistická taktika Kriminalistická taktika Kriminalistická taktika Kriminalistická taktika Kriminalistická taktika
Kriminalistická taktika Kriminalistická taktika Kriminalistická taktika Kriminalistická taktika
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Úvod do stavebních dějin pro archeology František Gabriel Papírová kniha: 249,00 Kč Cena od
44,00 Kč

Obory

Balíčky