Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie

Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie
Autor:Kunová Vlasta, Nováčková Daniela, Zemanovičová Daniela
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2014
Počet stran:272
ISBN/EAN:9788073804985
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Mezinárodní a evropské právo Mezinárodní a evropské právo Politologie a mezinárodní vztahy Politologie a mezinárodní vztahy Právo Právo Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 320,00 Kč
Cena na 365 dní: 160,00 Kč
Cena na 180 dní: 112,00 Kč
Cena na 60 dní: 48,00 Kč
Cena na 30 dní: 40,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 160,00 Kč
Na 180 dní za 112,00 Kč
Na 60 dní za 48,00 Kč
Na 30 dní za 40,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Vedecká monografia je zameraná na problematiku niektorých vnútorných politík Európskej únie. Uvádza širšie teoretické východiská týkajúce sa hospodárskych, menových, fiškálnych sociálnych, environmentálnych a energetických vzťahov, ako aj politiky hospodárskej súťaže a štátnej pomoci. Monografia obsahuje nové aktuálne poznatky súvisiace s únijnými politikami v nadväznosti na zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva. Okrem iného poskytuje analýzu primárnej právnej úpravy Európskej únie a sekundárnych právnych predpisov Európskej únie uplatňovaných na Slovensku v uvedených oblastiach. Obsah monografie tvorí trinásť kapitol, ktoré sú členené do tematických celkov. Každá kapitola obsahuje únijný právny rámec, slovenský právny rámec, základnú teóriu, objektívne a subjektívne prístupy i kritické názory autoriek. Prínosom monografie pre hospodársku prax je, že obsahuje analytické a syntetické zhodnotenie súčasného stavu niektorých politík Európskej únie.
Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie
Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Úvod do stavebních dějin pro archeology František Gabriel Papírová kniha: 249,00 Kč Cena od
44,00 Kč

Obory

Balíčky