Diplomacie (teorie - praxe - dějiny), 2. vydání – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Diplomacie (teorie - praxe - dějiny), 2. vydání

Diplomacie (teorie - praxe - dějiny), 2. vydání
Autor:Veselý Zdeněk
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2014
ISBN/EAN:9788073805050
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Politologie a mezinárodní vztahy Politologie a mezinárodní vztahy Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 490,00 Kč
Cena na 365 dní: 245,00 Kč
Cena na 180 dní: 171,00 Kč
Cena na 60 dní: 73,00 Kč
Cena na 30 dní: 61,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 245,00 Kč
Na 180 dní za 171,00 Kč
Na 60 dní za 73,00 Kč
Na 30 dní za 61,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Publikace představuje v českém prostředí první komplexní odborně koncipovanou práci zabývající se diplomacií a využívající zejména v oblasti teorie relevantní poznatky a přínosy obsažené v nejnovějších v pracích zahraničních autoru. Práce je strukturována celkem do dvanácti kapitol postihujících hlavní témata problematiky, jakými jsou pojetí, strukturace a představitelé diplomacie, diplomatické vztahy, ministerstva zahraničních věcí, diplomatické mise, konzuláty, osobnost a postavení diplomata, diplomatická komunikace, diplomatické písemnosti, diplomatický protokol a etiketa, diplomatické jednání a vyjednávání. Autor výklad doložil a doprovodil radou zajímavých a konkrétních příkladu jak z historie, tak ze současnosti. Součástí publikace jsou hlavní dokumenty upravující diplomatické vztahy, organizační struktura vybraných ministerstev zahraničních věcí, přehled diplomatických styku CR a obsáhlý seznam literatury. Odborný přínos publikace vedle rady nových skutečností a poznatku spočívá především v tom, že autor nezkoumá diplomacii pouze z převažujícího aspektu diplomatické praxe a diplomatického práva, ale z aspektu mezinárodněpolitického a historického s důrazem na teoretickou
reflexi problematiky, což je v českém prostředí zatím pohled velmi málo frekventovaný. Publikace je určena zejména studentům mezinárodních vztahu, v jejichž rámci se na některých vysokých školách studuje také diplomacie. Vzhledem k novému pojetí a zpracování některých tematických celku je snahou autora vyvolat touto publikací též diskusi v akademickém prostředí. A v neposlední řade je záměrem publikace vzbudit zájem o diplomacii jako odbornou disciplínu i profesní obor i u širší, zajímající se veřejnosti. Struktura, rozsah i obsah byly ve 2. vydání zachovány, avšak v textu i v přílohách došlo k několika úpravám, zpřesněním a aktualizacím.
Diplomacie (teorie - praxe - dějiny), 2. vydání Diplomacie (teorie - praxe - dějiny), 2. vydání Diplomacie (teorie - praxe - dějiny), 2. vydání Diplomacie (teorie - praxe - dějiny), 2. vydání
Diplomacie (teorie - praxe - dějiny), 2. vydání Diplomacie (teorie - praxe - dějiny), 2. vydání Diplomacie (teorie - praxe - dějiny), 2. vydání Diplomacie (teorie - praxe - dějiny), 2. vydání Diplomacie (teorie - praxe - dějiny), 2. vydání
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této položce.

Novinky

Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky