Medzinárodné právo verejné, prvá časť – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Medzinárodné právo verejné, prvá časť

Medzinárodné právo verejné, prvá časť
Autor:Jankuv Juraj, Lantajová Dagmar, Šmid Marek, Blaškovič Kristián
Nakladatel:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Rok vydání:2015
Počet stran:320
ISBN/EAN:9788073805593
Místo vydání:Plzeň
Kategorie: Knihy Mezinárodní a evropské právo Mezinárodní a evropské právo Právo Právo Studenti
Papírová kniha:odkaz na knihu
Cena papírové knihy: 390,00 Kč
Cena na 365 dní: 195,00 Kč
Cena na 180 dní: 136,00 Kč
Cena na 60 dní: 58,00 Kč
Cena na 30 dní: 48,00 Kč
Najmout
Darovat
Na 365 dní za 195,00 Kč
Na 180 dní za 136,00 Kč
Na 60 dní za 58,00 Kč
Na 30 dní za 48,00 Kč
(zatím nikdo nehodnotil)
Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších úvodných problematík medzinárodného práva verejného ako je charakteristika a vývoj medzinárodného práva verejného, ako aj všeobecných komplexných inštitútov a s nimi úzko súvisiacich všeobecnejších odvetví medzinárodného verejného práva, v nadväznosti na najaktuálnejšiu vedeckú a odbornú spisbu v danej oblasti. Učebnica zahŕňa tradičné úvodné problematiky medzinárodného práva verejného ako je pojem, predmet, základné pojmy, osobitosti, systém a vývoj medzinárodného verejného práva, ďalej všeobecné komplexné inštitúty a s nimi úzko súvisiace všeobecnejšie odvetvia medzinárodného verejného práva, ku ktorým je možné zaradiť problematiku subjektov medzinárodného verejného práva, tematiku prameňov medzinárodného verejného práva, vrátane medzinárodného zmluvného práva, problematiku pravidiel medzinárodného verejného práva, tematiku zodpovednosti v medzinárodnom verejnom práve, problematiku donútenia v medzinárodnom verejnom práve, tematiku prostriedkov mierového urovnávania medzinárodných sporov, vrátane medzinárodného súdnictva a napokon interdisciplinárnu problematiku vzťahu medzinárodného a vnútroštátneho práva.
Medzinárodné právo verejné, prvá časť Medzinárodné právo verejné, prvá časť Medzinárodné právo verejné, prvá časť Medzinárodné právo verejné, prvá časť
Medzinárodné právo verejné, prvá časť Medzinárodné právo verejné, prvá časť Medzinárodné právo verejné, prvá časť Medzinárodné právo verejné, prvá časť Medzinárodné právo verejné, prvá časť
Popis Obsah Ukázky

Komentáře čtenářů

Zatím nikdo nevložil komentář k této knize.

Novinky

Soubor zákonů. Ústavní právo – stav ke dni 13. 9. 2019 kolektiv autorů Papírová kniha: 600,00 Kč Cena:
300,00 Kč
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou, 6. vyd. Maršíková Jolana Papírová kniha: 390,00 Kč Cena:
195,00 Kč
Encyklopedie českých právních dějin, XVII. svazek – Svatá – Štrbské Schelle Karel, Tauchen Jaromír a kolektiv Papírová kniha: 1 490,00 Kč Cena:
745,00 Kč
Soubor zákonů. Soukromé právo – stav ke dni 5. 9. 2019 kolektiv autorů Papírová kniha: 500,00 Kč Cena:
250,00 Kč
Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení Dobiáš Petr a kolektiv Papírová kniha: 250,00 Kč Cena:
125,00 Kč
Resocializácia odsúdených Španková Jana Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 2 Schelle Karel Papírová kniha: 230,00 Kč Cena:
115,00 Kč
Vybrané problémy právních dějin 1 Schelle Karel Papírová kniha: 220,00 Kč Cena:
110,00 Kč
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť Ivančík Radoslav, Kelemen Miroslav Papírová kniha: 190,00 Kč Cena:
95,00 Kč
Teoretické problémy pracovného práva Barancová Helena Papírová kniha: 490,00 Kč Cena:
245,00 Kč
Personálny manažment v organizácii Vojtovič Sergej a kolektív Papírová kniha: 450,00 Kč Cena:
225,00 Kč
Správanie sa ľudi v organizáciách Grenčíková Adriana, Navickas Valentinas Papírová kniha: 399,00 Kč Cena:
199,00 Kč

Obory

Balíčky