Základní výběr zákonů pro obce – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Základní výběr zákonů pro obce

Cena na 365 dní: 1 999,00 Kč
Cena na 180 dní: 1 399,00 Kč
Cena na 60 dní: 600,00 Kč
Cena na 30 dní: 500,00 Kč
Zpět do obchodu Najmout
Na 365 dní za 1 999,00 Kč
Na 180 dní za 1 399,00 Kč
Na 60 dní za 600,00 Kč
Na 30 dní za 500,00 Kč
Balíček obsahuje knihy (celkem 54 knih)
Občanský zákoník 2014 Občanský zákoník 2014 Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o obcích Zákon o obcích Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o účetnictví Zákon o účetnictví Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o místních poplatcích Zákon o místních poplatcích Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o lesích Zákon o lesích Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o zemědělství Zákon o zemědělství Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o oceňování majetku Zákon o oceňování majetku Detail knihy
Legislativa ČR
Občanský soudní řád Občanský soudní řád Detail knihy
Legislativa ČR
Exekuční řád Exekuční řád Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o úřednících územních samosprávných celků Zákon o úřednících územních samosprávných celků Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o odpadech Zákon o odpadech Detail knihy
Legislativa ČR
Katastrální zákon Katastrální zákon Detail knihy
Legislativa ČR
Stavební zákon Stavební zákon Detail knihy
Legislativa ČR
Správní řád Správní řád Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o správních poplatcích Zákon o správních poplatcích Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o vinohradnictví Zákon o vinohradnictví Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o myslivosti Zákon o myslivosti Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o rybníkářství Zákon o rybníkářství Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o krizovém řízení Zákon o krizovém řízení Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o přeměnách obchodních společností Zákon o přeměnách obchodních společností Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o vodách včetně prováděcích předpisů Zákon o vodách včetně prováděcích předpisů Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o vodovodech a kanalizacích Zákon o vodovodech a kanalizacích Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o ochraně ovzduší Zákon o ochraně ovzduší Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o ochraně krajiny a přírody Zákon o ochraně krajiny a přírody Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Detail knihy
Legislativa ČR
Trestní zákon Trestní zákon Detail knihy
Legislativa ČR
Trestní řád Trestní řád Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o obecní policii Zákon o obecní policii Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o odpovědnosti za škodu Zákon o odpovědnosti za škodu Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o matrikách Zákon o matrikách Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o střetu zájmů Zákon o střetu zájmů Detail knihy
Legislativa ČR
Zákoník práce Zákoník práce Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o rozpočtových pravidlech Zákon o rozpočtových pravidlech Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o rozpočtovém určení daní Zákon o rozpočtovém určení daní Detail knihy
Legislativa ČR
Daňový řád Daňový řád Detail knihy
Legislativa ČR
Občanský zákoník Občanský zákoník Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o ochraně osobních údajů Zákon o ochraně osobních údajů Detail knihy
Legislativa ČR
Obchodní zákoník 2013 Obchodní zákoník 2013 Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o obchodních korporacích Zákon o obchodních korporacích Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o archivnictví Zákon o archivnictví Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o krajích Zákon o krajích Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o přestupcích Zákon o přestupcích Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o svobodném přístupu k informacím Zákon o svobodném přístupu k informacím Detail knihy
Legislativa ČR
Ústava ČR Ústava ČR Detail knihy
Legislativa ČR
Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související Detail knihy
Mareček Jan, Doležal Jiří, Tunka Martin, Sedláčková Vladimíra, Vobrátilová Zdeňka, Sklenář Tomáš
Správní řád - komentář, 2.vydání Správní řád - komentář, 2.vydání Detail knihy
Vedral Josef
Nový katastrální zákon - poznámkové vydání s vybranou judikaturou Nový katastrální zákon - poznámkové vydání s vybranou judikaturou Detail knihy
Vrcha Pavel, Janků Petra, Šustrová Daniela
Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem, 13. vydání Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem, 13. vydání Detail knihy
Horzinková Eva, Urban Václav
Obecní policie Obecní policie Detail knihy
Vetešník, Zídka, Chauer, Jemelka, Stránská, Bartošek, Bačkovská, Tvrdek, Eichlerová
Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (právní úprava) Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (právní úprava) Detail knihy
Vavera František