Rozšířený výběr zákonů pro obce – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Rozšířený výběr zákonů pro obce

Cena na 365 dní: 5 999,00 Kč
Cena na 180 dní: 0,00 Kč
Cena na 60 dní: 0,00 Kč
Cena na 30 dní: 0,00 Kč
Zpět do obchodu Najmout
Na 365 dní za 5 999,00 Kč
Na 180 dní za 0,00 Kč
Na 60 dní za 0,00 Kč
Na 30 dní za 0,00 Kč
Balíček obsahuje knihy (celkem 71 knih)
Občanský zákoník 2014 Občanský zákoník 2014 Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o obcích Zákon o obcích Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o účetnictví Zákon o účetnictví Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o místních poplatcích Zákon o místních poplatcích Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o lesích Zákon o lesích Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o zemědělství Zákon o zemědělství Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o oceňování majetku Zákon o oceňování majetku Detail knihy
Legislativa ČR
Občanský soudní řád Občanský soudní řád Detail knihy
Legislativa ČR
Exekuční řád Exekuční řád Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o úřednících územních samosprávných celků Zákon o úřednících územních samosprávných celků Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o odpadech Zákon o odpadech Detail knihy
Legislativa ČR
Katastrální zákon Katastrální zákon Detail knihy
Legislativa ČR
Ruština pro veřejnou správu Ruština pro veřejnou správu Detail knihy
Dlouhá Oxana
Stavební zákon Stavební zákon Detail knihy
Legislativa ČR
Správní řád Správní řád Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o správních poplatcích Zákon o správních poplatcích Detail knihy
Legislativa ČR
Soudní judikatura v oblasti herního práva Soudní judikatura v oblasti herního práva Detail knihy
Malast Jan, Rajchl Jiří
Zákon o vinohradnictví Zákon o vinohradnictví Detail knihy
Legislativa ČR
Komentář k Ústavě a Listině, 2. vydání Komentář k Ústavě a Listině, 2. vydání Detail knihy
Klíma Karel
Zákon o myslivosti Zákon o myslivosti Detail knihy
Legislativa ČR
Nový správní řád v praxi krajských úřadů II Nový správní řád v praxi krajských úřadů II Detail knihy
Kadečka Stanislav, Marek David (eds.)
Zákon o rybníkářství Zákon o rybníkářství Detail knihy
Legislativa ČR
Základy regionálních věd a veřejné správy Základy regionálních věd a veřejné správy Detail knihy
Wokoun René; Mates Pavel; Kadeřábková Jaroslava a kolektiv
Pozemkové právo Pozemkové právo Detail knihy
Pekárek Milan a kolektiv
Zákon o krizovém řízení Zákon o krizovém řízení Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o přeměnách obchodních společností Zákon o přeměnách obchodních společností Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o vodách včetně prováděcích předpisů Zákon o vodách včetně prováděcích předpisů Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o vodovodech a kanalizacích Zákon o vodovodech a kanalizacích Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o ochraně ovzduší Zákon o ochraně ovzduší Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o ochraně krajiny a přírody Zákon o ochraně krajiny a přírody Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Detail knihy
Legislativa ČR
Trestní zákon Trestní zákon Detail knihy
Legislativa ČR
Trestní řád Trestní řád Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o obecní policii Zákon o obecní policii Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o odpovědnosti za škodu Zákon o odpovědnosti za škodu Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o matrikách Zákon o matrikách Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o střetu zájmů Zákon o střetu zájmů Detail knihy
Legislativa ČR
Zákoník práce Zákoník práce Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o rozpočtových pravidlech Zákon o rozpočtových pravidlech Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o rozpočtovém určení daní Zákon o rozpočtovém určení daní Detail knihy
Legislativa ČR
Daňový řád Daňový řád Detail knihy
Legislativa ČR
Občanský zákoník Občanský zákoník Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o ochraně osobních údajů Zákon o ochraně osobních údajů Detail knihy
Legislativa ČR
Obchodní zákoník 2013 Obchodní zákoník 2013 Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o obchodních korporacích Zákon o obchodních korporacích Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o archivnictví Zákon o archivnictví Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o krajích Zákon o krajích Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o přestupcích Zákon o přestupcích Detail knihy
Legislativa ČR
Zákon o svobodném přístupu k informacím Zákon o svobodném přístupu k informacím Detail knihy
Legislativa ČR
Angličtina pro veřejnou správu Angličtina pro veřejnou správu Detail knihy
Lukáčová Alena
Správní právo procesní, 2. vydání Správní právo procesní, 2. vydání Detail knihy
Skulová Soňa, Průcha Petr, Havlan Petr, Jurníková Jana, Kadečka Stanislav
Ústava ČR Ústava ČR Detail knihy
Legislativa ČR
Správní uvážení Správní uvážení Detail knihy
Mates Pavel
Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související Detail knihy
Mareček Jan, Doležal Jiří, Tunka Martin, Sedláčková Vladimíra, Vobrátilová Zdeňka, Sklenář Tomáš
Komentář k zákonu o obchodních korporacích Komentář k zákonu o obchodních korporacích Detail knihy
Bělohlávek J. Alexander a kolektiv
Herní právo Herní právo Detail knihy
Kramář Květoslav, Hušák Aleš a kolektiv
Závazkové právo. Obecná část. Deliktní právo Závazkové právo. Obecná část. Deliktní právo Detail knihy
Rozehnal Aleš
Správní řád - komentář, 2.vydání Správní řád - komentář, 2.vydání Detail knihy
Vedral Josef
Nový katastrální zákon - poznámkové vydání s vybranou judikaturou Nový katastrální zákon - poznámkové vydání s vybranou judikaturou Detail knihy
Vrcha Pavel, Janků Petra, Šustrová Daniela
Základy organizace veřejné správy v ČR, 3. vydání Základy organizace veřejné správy v ČR, 3. vydání Detail knihy
Horzinková Eva, Novotný Vladimír
Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem, 13. vydání Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem, 13. vydání Detail knihy
Horzinková Eva, Urban Václav
Občanské právo hmotné - Obecná část. Absolutní majetková práva, 2. vydání Občanské právo hmotné - Obecná část. Absolutní majetková práva, 2. vydání Detail knihy
Hurdík J., Raban P., Bělohlávek J.A., Plecitý V., Dobešová L., Pelech J., Čihák L.
Zástavní právo Zástavní právo Detail knihy
Pelech Josef
Obecní policie Obecní policie Detail knihy
Vetešník, Zídka, Chauer, Jemelka, Stránská, Bartošek, Bačkovská, Tvrdek, Eichlerová
Základy správního práva, 2. vydání Základy správního práva, 2. vydání Detail knihy
Kindl Milan, Kramář Květoslav, Rajchl Jiří, Telecký Daniel
Nový Občanský zákoník. Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících Nový Občanský zákoník. Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících Detail knihy
Bělohlávek J. A., Černý F., Jungwirthová M., Klíma P., Profeldová T., Šrotová E
Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (právní úprava) Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (právní úprava) Detail knihy
Vavera František